Kirkens aktiviteter skal grunde i Guds ord

"Kirkens aktiviteter skal grunde i Guds ord"

Kronik til Kirke.dk, som blev offentliggjort d.22. september.

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos kirke.dk:

https://www.kirke.dk/bispekandidat-kirkens-aktiviteter-skal-grunde-i-guds-ord

_DSC2889.jpg

Forkyndelsen af retfærdiggørelsen sætter fri

til at være i tjeneste

"Forkyndelsen af retfærdiggørelsen sætter fri til at være i tjeneste"

Kronik til Kristelig Dagblad, som blev offentliggjort i avisen d.16. september.

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos kristeligt dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/forkyndelsen-af-retfaerdiggoerelsen-saetter-fri

Offentlighedsteologi

i en krisetid

Under ovennævnte overskrift skrev jeg en kronik til Kristelig Dagblad, som blev sendt af sted til avisen d.10. maj. Kronikken blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 23. maj under overskriften: Folkekirken er en del af kriseberedskabet. I denne kronik skriver jeg bl.a. at fremtidens Folkekirke er sjælesorgens kirke. Og på baggrund af min erfaring som ledende beredskabspræst fortæller jeg lidt om, hvad det betyder, at Folkekirken er en del af kriseberedskabet. Det betyder bl.a., at præster står til rådighed på sygehusene for samtaler med både patienter, pårørende og personale, og det burde efter min mening også betyde, at vi ser os selv som en vigtig del af samfundets øvrige kriseberedskab, og dermed at kirkerne fremover i lignende situationer som denne, som minimum burde være åbne for andagtssøgende. 

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos kristeligt dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/folkekirken-er-en-del-af-kriseberedskabet

virumkirke_sml.jpg

Præsteindsættelse

Der var præsteindsættelse d. 6/9 i Hyllested Kirke. Læs min tale til indsættelsen her.

DSUK

(Danske Sømands- og Udlandskirker)

IMG_1863_sml.jpg
UllaogMikaelForsbergfraSøllerød_sml.jp
23augustAgersø_sml.jpg

Med Michael Forsberg (Søllerød Menighedsråd) på udflugt

Agersø i Slagelse provsti er blevet medlem nr.1000 i DSUK (Dansk Sømands- og Udlands Kirker). Læs mere om dette i uddrag fra DSUK’s blad NYT, som udkommer tre gange om året. 

Ø-hop med Slagelse provsti til Agersø og Bangkok – en vellykket eftermiddag

 

I slutningen af august var vi flere, der tog færgen til Agersø for at være med til gudstjeneste i Agersø kirke med efterfølgende fortælling af Eline Petersen, kandidatstuderende i interkulturelle studier på Aarhus Universitet. Eline har været i praktik i Bangkok i forbindelse med sit studie og fortalte godt og levende om det store arbejde, som udføres i DSUK (Danske Sømands-og Udlandskirker) i Bangkok. Dagen var blevet til som et samarbejde mellem Agersø menighedsråd, Folkekirkens Mission i Slagelse provsti.

Menighedsrådsvalg

Den 15. september skal der være menighedsrådsvalg i hele landet.

 

Vi har i Slagelse provsti været proaktive og har lavet en fælles valgavis, som blev delt ud til alle husstande i Slagelse provsti (Slagelse kommune) sammen med Ugenyt i slutningen af maj. ​En valgavis alene gør det ikke – men det er håbet, at den kan være med til at skabe ekstra interesse for menighedsrådsarbejdet, så det bliver lettere at få nogle til at sige ja til at træde ind i menighedsrådene og være med til at støtte op om sin kirke og dermed være med til at gøre en forskel.

 

Undersøgelser har vist, at der er en stor kandidatvillighed, folk skal blot opfordres personligt til at stille op, og nogle vil endda helst sige ja til at stille op, hvis de bliver spurgt i sidste øjeblik. Det må derfor gælde om at få inviteret folk med til valgaftenen og fortælle om det spændende og vigtige frivillige arbejde, som de kan være med til. 

Læs hele valgavisen samt et tillæg til valgavisen via www.slagelseprovsti.dk

Pludselige dødsfald

Præstens 

Ord

Dødsbud.jpg

I 2018 udkom min bog Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”, som bl.a. er skrevet med baggrund i mit arbejde som feltpræst og beredskabspræst. 

Her følger et par anmeldelser af bogen:

 

"Den opgave, der beskrives og gives anvisninger på, er en opgave, som helt ultimativt kræver balance mellem det professionelle selv og det menneskelige selv hos den, der må påtage sig opgaven. 

Bogen må give megen støtte og mulighed for efterreflektion hos den, der skal udføre opgaven.  Samtidig ser jeg det også som en meget ledelsesorienteret bog. 

Den giver svar på, hvilken (uvurderlig) betydning opgaven har for den enkelte og i realiteten også samfundsmæssigt, hvordan man kan arbejde med kvaliteten og ramme rigtigt i opgaveudførelsen og sidst – men ikke mindst – hvordan det  kan lykkes at bevare motivation. Alle tre hjørner i den såkaldte stærke trekant behandles. Din bog giver således efter min bedste vurdering et stort løft af området." 

Tidligere Stiftsamtmand Henrik Grunnet 

"Provst og ledende beredskabspræst Ulla Thorbjørn Hansen sender den 24. april 2018 en glimrende fagbog på gaden om "at gå med dødsbud". 10.000 gange hvert år skal Dansk Politi gå til pårørende og fortælle, at en af deres kære har forladt denne verden. Indtil 2014 blev politibetjente ikke formelt uddannet i denne disciplin, og derfor har det i mange situationer været et budskab, der har slidt mere end nødvendigt på budbringeren og modtageren. Nu har Ulla Thorbjørn Hansen begået en konstruktiv fagbog om et emne, der i generationer har været håndteret efter "bedste beskub", hvilket til tider stadig er gældende. Bogen er pligtlæsning for enhver, der er beskæftiget fagligt med dødsbudskaber. Men bogen er bestemt også værd at læse for advokater, ledere m. fl. der skal håndtere akutte krise-situationer hos klienter, ansatte etc. Jeg har flere gange været i kontakt med Ulla i hendes langvarige proces med at skabe bogen, idet jeg er en af de efterladte, der er blevet interviewet i forbindelse med bogens tilblivelse. Al respekt for Ulla og hendes energi samt viden til at skabe et flot værk, der absolut må kunne gøre en forskel for vores samfund... TAK!"

Advokat Søren Egemark.

Under tiden med Corona har Roskilde Stifts provster til opgave at vælge et stykke fra Bibelen, der siger dem noget særligt om den tid, vi lever i nu.

Med 750 tegn skulle vi kommentere bibelstykket og i denne sammenhæng pegede jeg på beretningen om helbredelsen af 10 spedalske, Lukasevangeliet, kap. 17.

 

Læs min refleksion her. 

Præster i beredskab

I 2017 udkom 1. udgave af beredskabshåndbog for beredskabspræster tilknyttet Folkekirkens Katastrofeberedskab (FKK). I 2019 udkom 2. udgave. Læs den som PDF her. 

Håndbogen findes også som webversion og kan læses via Folkekirken.dk:  www.folkekirken.dk/beredskab

 

Håndbogen er tænkt som en håndsrækning til beredskabspræster og andre præster, der tilkaldes i forbindelse med en katastrofe eller større ulykke, og kan samtidig bruges som en kort orientering om Folkekirkens katastrofeberedskab.

Folkekirkens sygehusberedskab på sygehusene i Region Sjælland 

Mens kirkerne lukkede ned for offentligheden, erfarede jeg tidligt, at kirken blev betragtet som en del af kriseberedskabet, og der blev efterspurgt en plan for Folkekirkens betjening af sygehusene. 

Beredskabschefen i Region Sjælland ringede og spurgte mig, om vi i Folkekirkens Katastrofebredskab var klar til at hjælpe til på sygehusene, hvis der blev brug for det i forbindelse med de forventeligt mange covid19 patienter. På den baggrund tog jeg initiativ til at få lavet en plan for Folkekirkens sygehusberedskab i Region Sjælland i samråd med regionens faste sygehuspræster.

I brevet, der er sendt ud til alle sygehusdirektørerne i Regionen, er der bl.a. skrevet følgende: ”Folkekirken betragter sjælesorgssamtaler med indlagte patienter og pårørende som meget vigtigt arbejde (kritisk vigtigt arbejde), som vi udfører i det omfang, det kan tilrettelægges på forsvarlig vis. Præsterne er samtidig til rådighed for personalet for samtaler i denne svære tid og kan tænkes med ved planlægningen af håndtering af bekymrede familiemedlemmer og endvidere at være med til at facillitere "pusterum" for sundhedspersonalet”.

Det har således hele tiden været muligt at få en samtale med en præst – både for personale, pårørende og patienter på covid19 afdelingerne og på resten af sygehuset for den sags skyld. 

Se beredskabsplanen her

håndbog.png

Kunst og 

Kirker

KunstogKirker_flyer.jpg

Projektet Kunst og Kirker som i 2019 blev præsenteret for anden gang er blevet til i samarbejde mellem Slagelse provsti og Slagelse Turistforening.

Udstillingen Kunst og Kirker fandt sted i weekenden 09.-10. november 2019, og indeholder udstilling af moderne kunst i kirker under Slagelse provsti. 

Konceptet for udstillingen ”Kunst og Kirker” er, at fremvise professionelle gæstekunstnere fra ind- og udland.

Lørdag aften var der en andagt på Liselund i Slagelse, hvor alle deltagende kunstnere, menighedsråd og andre interesserede kunne være med. Klik her for at læse andagten. 

Kunst og Kirker 2020

Kunst og kirker finder sted igen i år d. 7-8. november.

Brug anledningen til at komme til Slagelse og se kunst og besøg nogle af provstiets mange smukke kirker. 

Se et udsnit af kunsten og kirkerne i det seneste program her via www.kunstogkirker.dk.

Når ældre oplever selvmord  

På  baggrund af interesse for min bog "Dødsbud", har jeg siddet med i en referencegruppe, der i et års tid har arbejdet med projekt – Efterladte efter selvmord. Projektet har haft til hensigt at sikre at efterladte, der mister en nærtstående til selvmord i en alder af  ≥ 60 år, får støtte og hjælp der er tilpasset deres behov.

Der er lavet en midtvejsrapport, hvori der bl.a. står følgende om mit bidrag til projektet:

”Derefter holdt Ulla Thorbjørn Hansen (Provst, Slagelse provsti, Sognepræst Sct. Peders-Havrebjerg pastorat og Ledende beredskabspræst, Region Sjælland) oplæg om dødsbud baseret på hendes bog: ”Dødsbud: Om underretninger ved pludselige dødsfald (22). En del af styregruppemedlemmerne havde læst bogen og syntes der er meget vigtige budskaber og viden om den situation, hvor en person får at vide, at man har mistet en nærtstående. Det er en situation, der har fyldt meget i styregruppen og i interviewene; derfor kunne det være et vigtigt indsatsområde.

I oplægget sagde Ulla blandt andet: ”Dødsbud handler om at holde ud, holde af, holde om og holde mund”. Oplægget gav medlemmerne i referencegruppen mange refleksioner. F.eks. hvordan der ofte kun tales lidt og abstrakt om døden, og hvor meget præster kan hjælpe i og ved kriser/akutte situationer”.

Der er siden lavet både film, pjecer og undervisningsmateriale om emnet,  og jeg har siddet med i den gruppe, der har lavet undervisningsmaterialet. Resultatet kan nu ses på følgende hjemmeside:

www.regionsjaelland.dk/efterladte

 

 

Selvmordet som pastoral udfordring

Et samarbejde mellem Roskilde, Helsingør og Københavns stifter har i efteråret 2019 ført til to konferencer om selvmord. Først i Roskilde den 24. oktober og siden i København den 7. november.  

Konferencen satte blandt fokus på, hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede. Jeg var med begge dage og blev i november bedt om at fremhæve tre væsentlige pointer fra konferencerne.

Se her: https://roskildestift.dk/seneste-nyheder/selvmordet-som-pastoral-udfordring

StatueOslo.jpg

En samtale om 

Offentlighedsteologi

Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Videns– og Uddannelsescenter indbød mig i september 2018 til at være med i en arbejdsgruppe vedr. offentlighedsteologi.

 

Jeg sagde ja tak til at være med i gruppen og har før påske talt med Jonas Adelin Jørgensen fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om emnet.

Læs mere på www.offentlighedsteologi.dk 

OBS: Kan du ikke se podcasten til venstre? Så prøv med Firefox eller Chrome eller hør podcasten på SoundCloud her.

Debat 

klummer

I 2008-2009 blev jeg sammen med afdøde biskop Niels Henrik Arendt og biskop Henrik Stubkjær bedt om at skrive en række debatklummer til Præsteforeningens Blad.

 

Rodløs eller omstillingsparat?

Fuldkomne og/eller ufuldkomne præster?

Kan feltpræster også have Guds nåde? 

Opstandelse og/ellers genopstandelse?

Skaber klæder folk og/eller præster?

De dødes have er også de levendes have

Teologi er ikke kun de store spørgsmål om Guds væren, tro og tvivl – det handler også om de udtryk, som mennesker har givet deres tro i overgangssituationer – ved livets store overgange - en af dem er ved grænsen mellem liv og død. 

Som biskop skal man også forholde sig til kirkegårdene, arkitektur, æstetik, praktiske løsninger, økonomi, kirkegårdsplaner m.v. Her er derfor en refleksion over kirkegårdene og deres betydning som vigtige mødesteder i vort samfund. 

 

Læs min tekst om Kirkegårdene her.