top of page

Spørgsmål til bispekandidater fra Grundtvigsk Tidende

HVAD VILLE DU SVARE, HVIS DU SKULLE VÆRE BISKOP?


Lige nu er der bispevalgkamp i Roskilde. To af de fire kandidater har erklæret sig som grundtvigske, og redaktionen på Grundtvigsk Tidende har derfor stillet dem fem spørgsmål, som måske kunne være med til at afdække, hvad det grundtvigske er og skal i dag:

 

 Spørgsmål til bispekandidater fra Grundtvigsk Tidende - Ulla Thorbjørn Hansen - Grundtvig.dk / Vartov.dk

Skal stiftsgrænserne ændres?

Den 6. maj kunne man i kirke.dk læse vi fire kandidaters svar på følgende spørgsmål: Demografiske ændringer betyder voksende forskel på befolkningstallet i Helsingør Stift og Lolland-Falsters Stift. Bør Roskilde Stift bidrage til en løsning, der ændrer stiftsgrænserne? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan? 

Mit indledende korte svar var at sige: ”Mig bekendt er der ikke nogen af os i Roskilde Stift, der ønsker at komme til at høre til i et andet stift. Derfor må mit klare svar være: Nej tak til en ændring af stiftsgrænser”.

 

Hele mit svar kan læses via følgende link: 

https://www.kirke.dk/debat/bispekandidat-styrk-vi-taenkningen-paa-tvaers-af-stifterne

_DSC4451 copy.jpg

Grøn omstilling er sund fornuft

D. 21. april var der et indlæg i kirke.dk, hvor alle fire kandidater blev bedt om at svare på spørgsmålet: 

Biskop Peter Fischer-Møller har argumenteret teologisk for, at kirken har et særligt ansvar i klimakampen. Hvad er din holdning? Mit svar går bl.a. på at sige, at ”grøn omstilling er sund fornuft. Vi skal alle gøre vores til at være med til at reducere co2-udledningen”…se: 

Bispekandidat: Grøn omstilling må ikke føre til et nyt os og dem i kirken | Kirke.dk

Det mener jeg med, at alle er Guds børn

I Kristeligt Dagblad blev der d. 19. april 2022 bragt en kronik, hvor alle kandidater (på nær en) blev kritiseret for vores syn på dåben og på, hvad det vil sige at være et Guds barn. Jeg har benyttet anledningen til at komme med et kort svar på kronikken, da jeg er fejlciteret i Kristeligt Dagblad og det er aldeles ukorrekt, at jeg tager afstand fra dåbsritualet, som Nils Arne Pedersen hævder i sin kronik.

(link til artikel: Bispekandidat svarer igen: Det mener jeg med, at alle er Guds børn | Kristeligt Dagblad | Det er aldeles ukorrekt, at jeg tager afstand fra dåbsritualet, som Nils Arne Pedersen hævder i sin kronik. Tværtimod understreger jeg til stadighed, at jeg ikke ser nogen grund til at ændre på ritualet (kristeligt-dagblad.dk) )

Læs mit svar i sin helhed som PDF fil her.

Nej til
kirkelukninger

Fremfor at tale om at lukke kirker skal vi hellere tale om, hvordan vi bakker op om kirkelivet på landet såvel som i byerne. Man må have tillid til, at der er opbakning til dette blandt de fleste danskere. 

Her link til indlæg i Sjællandske d. 11. april som respons på læserbrev, der reagerede på referat fra debatmøde, hvor vi bl.a. blev spurgt om, hvorvidt vi vil gå med til kirkelukninger. Det fremgik ikke tydeligt af avisindlæg, hvem af os fire kandidater, der sagde hvad.. Der var kun én, der svarede ja til kirkelukninger, og det var ikke mig. Men det var svært at gennemskue, eftersom jeg i avisen blev citeret for at sige noget, som Anna Kluge havde sagt. 

Nej til kirkelukninger! - Debat Sjælland - sn.dk - Sjællandske Nyheder

Bispekandidat:
Styrk vi-tænkningen på tværs af stifterne

Indlæg i kirke.dk d. 6. maj 2022  vedr. spørgsmål til bispekandidaterne om ændring af Stiftsgrænserne

Demografiske ændringer betyder voksende forskel på befolkningstallet i Helsingør Stift og Lolland-Falsters Stift. Bør Roskilde Stift bidrage til en løsning, der ændrer stiftsgrænserne? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?

Mit svar kan læses på kirke.dkBispekandidat: Styrk vi-tænkningen på tværs af stifterne | Kirke.dk

Eller læs indlægget som pdf fil her

Provst i intens dyst om at blive biskop

Bispevalg160522.jpg

I anledning af at 2. runde tog sin begyndelse talte jeg med journalist Arne Svendsen fra Sjællandske, jeg sagde bl.a. følgende:

 

"Jeg vil kort sagt mene, at jeg med min baggrund fra mange dele af det danske kirkeliv og mine kompetencer som både leder og sjælesørger vil kunne være en bredt favnende biskop, der kan rumme de mange forskellige præster og menighedsråd i både by og ikke mindst landsogne”…, Jeg sagde at jeg ved, hvor skoen trykker: ”Det ved jeg fra mit daglige arbejde som provst, men også fra mit bestyrelsesarbejde i Landsforeningen af Menighedsråd”…”Et af de steder, hvor skoen trykker, er arbejdsmiljøet for de frivillige i menighedsråd og for de ansatte i folkekirken”…”Mange steder i stiftet er der et godt arbejdsmiljø, andre steder halter det. Emner som, at det skal være lettere at sidde i et menighedsråd og ansættelse af flere præster, vil jeg sætte fokus på. Der er ikke nogen ”quick fix”, når det drejer sig om arbejdsmiljø, men jeg er også til det lange og seje træk”

Provst i intens dyst om at blive biskop - Bispevalg - sn.dk - Sjællandske Nyheder

Ordet er frit

Rasmus og jeg fik stillet følgende opgave af Roskilde stift: 

 

"Vi kalder formatet ”Ordet er frit”.

• I må skrive max 5000 anslag inkl. mellemrum 

• I skal – indenfor de 5000 anslag – formulere en overskrift til jeres indlæg samt tre deloverskrifter.

• I indlægget må I ikke indsætte eksterne links til anbefalinger, læserbreve og lignende. På samme måde må I heller ikke citere fra lignende i jeres egen tekst"

Se vores svar her: 

Ordet er frit | roskildestift.dk 

Eller læs mit svar i PDF format her

Nej til aktiv dødshjælp – ja til aktiv omsorg til døden

I forbindelse med et tidligere interview i Sjællandske har avisen spurgt ind til bispekandidaternes holdninger til spørgsmål om den grønne omstilling af samfundet henimod mindre forurening og CO2-udslip. Og vi blev også bedt om at tage stilling til spørgsmålet om ”aktiv dødshjælp”, om det skal være lovligt at give uhelbredeligt syge hjælp til at dø. 

Til det sidste spørgsmål svarede jeg: ”Jeg siger nej til aktiv dødshjælp og ja til aktiv omsorg til døden, som man gør i dag. Jeg hørte om en, der havde fået konstateret kræft, og hun søgte om aktiv dødshjælp, som så ikke var en mulighed. Det endte med, at hun overlevede sin kræftsygdom, og hun var rigtig glad for, at det ikke havde været muligt at få aktiv dødshjælp, for så havde hun været død i dag. Man kan komme i en situation, hvor man ikke kan se vejen frem, og så kan det ende med, at man kommer til at træffe en forkert beslutning. Jeg kender mange, som ikke vil være til belastning for andre, og som derfor i sådan en situation vil sige, at så er det bedst, at jeg ikke er her mere. Vi skal have aktiv livshjælp og ikke aktiv dødshjælp. Det er vigtigt at huske, at et menneskes værdighed ikke skal måles i, hvad man kan udføre, det er ikke uværdigt at modtage hjælp, siger hun”.

Indlæg i Sjællandske d. 29. maj 2022: 

Ja til en grønnere kirke, nej til aktiv dødshjælp - Nyheder - sn.dk - Sjællandske Nyheder

Hvad mener jeg med at sige, at jeg er grundtvigsk?

Med afsæt i Anna Kluges kritik af Rasmus N. og mig som grundtvigsk midtbane har kirke.dk spurgt mig om at tage stilling til følgende spørgsmål:

En kritik, der er blevet rejst, er, at både du og Rasmus Nøjgaard spiller på den grundtvigske midtbane. Det siger Anna Kluge fx i [nedenstående artikel]. Hvordan forholder du dig til den kritik?

Mit svar kan læses i kirke.dk d. 2. juni 2022:

Bispekandidat efter kritik: Jeg deler Grundtvigs vision om frihed for enhver | Kirke.dk

ulla_thorbjoern konvent.jpg

Oversættelse af prædikener kræver en tolk med interesse
og indsigt

foto: fra Konventhuset, Roskilde Domsogn, hvor en asylansøger tager glad imod en Bibel, som Ulla uddeler som gave fra Bibelselskabet efter aftenens engelske gudstjeneste i Roskilde Domkirke

Kirkens aktiviteter skal
grunde i Guds ord

_DSC2889.jpg

"Kirkens aktiviteter skal grunde i Guds ord"

Kronik til Kirke.dk, som blev offentliggjort d.22. september 2020

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos kirke.dk:

https://www.kirke.dk/bispekandidat-kirkens-aktiviteter-skal-grunde-i-guds-ord

fotoUTH_sml.jpg

"Forkyndelsen af retfærdiggørelsen sætter fri til at være i tjeneste"

Kronik til Kristelig Dagblad, som blev offentliggjort i avisen d.16. september 2020.

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos kristeligt dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/forkyndelsen-af-retfaerdiggoerelsen-saetter-fri

Forkyndelsen af retfærdiggørelsen sætter fri
til at være i tjeneste

Diakoniens Hus

Helligåndssalen_180821_06.jpeg

Projektet er tænkt som et samarbejde mellem folkekirken, en række organisationer og Slagelse kommune. Det er tanken, at huset skal virke til gavn og inspiration for alle de personer og organisationer, der arbejder med diakoni i den bredeste forstand –

i Slagelse provsti, Roskilde Stift – ja med tiden hele Danmark.

Klik her for at se folderen som viser en skitse til ”diakoniens hus”

Foto: samtale i Helligåndssalen efter en aftengudstjeneste i Helligåndskirken, som er en del af Slagelse kloster.

Læs mere om klostret på Slagelse provstis hjemmeside:  (https://www.slagelseprovsti.dk/faelles-projekter-mv/slagelse-kloster)

Offentlighedsteologi
i en krisetid

Under ovennævnte overskrift skrev jeg en kronik til Kristelig Dagblad, som blev sendt af sted til avisen d.10. maj. Kronikken blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 23. maj 2020 under overskriften: Folkekirken er en del af kriseberedskabet. I denne kronik skriver jeg bl.a. at fremtidens Folkekirke er sjælesorgens kirke. Og på baggrund af min erfaring som ledende beredskabspræst fortæller jeg lidt om, hvad det betyder, at Folkekirken er en del af kriseberedskabet. Det betyder bl.a., at præster står til rådighed på sygehusene for samtaler med både patienter, pårørende og personale, og det burde efter min mening også betyde, at vi ser os selv som en vigtig del af samfundets øvrige kriseberedskab, og dermed at kirkerne fremover i lignende situationer som denne, som minimum burde være åbne for andagtssøgende. 

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos kristeligt dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/folkekirken-er-en-del-af-kriseberedskabet

Billede: Fra Skælskør, hvor Ulla deltog som taler ved Stafet for Livet, arrangeret af kræftens bekæmpelse.

LysStafetSkælskør_04.jpg

Præsteindsættelse

Der var præsteindsættelse d. 6. september 2020 i Hyllested Kirke. Læs min tale til indsættelsen her.

DSUK

(Danske Sømands- og Udlandskirker)

Agersø i Slagelse provsti er blevet medlem nr.1000 i DSUK (Dansk Sømands- og Udlands Kirker). Læs mere om dette i uddrag fra DSUK’s blad NYT, som udkommer tre gange om året. 

Ø-hop med Slagelse provsti til Agersø og Bangkok – en vellykket eftermiddag

 

I slutningen af august 2020 var vi flere, der tog færgen til Agersø for at være med til gudstjeneste i Agersø kirke med efterfølgende fortælling af Eline Petersen, kandidatstuderende i interkulturelle studier på Aarhus Universitet. Eline har været i praktik i Bangkok i forbindelse med sit studie og fortalte godt og levende om det store arbejde, som udføres i DSUK (Danske Sømands-og Udlandskirker) i Bangkok. Dagen var blevet til som et samarbejde mellem Agersø menighedsråd, Folkekirkens Mission i Slagelse provsti.

Billeder:

Øverste: Alteret i Agersø kirke

Nederste: Eline Petersen fortæller

AgersøAdvent2019.jpg
23augustAgersø_sml.jpg

Menighedsrådsvalget 2020

MelbyMaj2020.jpg

Den 15. september 2020 var der menighedsrådsvalg i hele landet.

 

Vi havde i Slagelse provsti været proaktive og lavet en fælles valgavis, som blev delt ud til alle husstande i Slagelse provsti (Slagelse kommune) sammen med Ugenyt i slutningen af maj. ​En valgavis alene gør det ikke – men det var håbet, at den kunne være med til at skabe ekstra interesse for menighedsrådsarbejdet, så det blev lettere at få nogle til at sige ja til at træde ind i menighedsrådene og være med til at støtte op om sin kirke og dermed være med til at gøre en forskel.

 

Undersøgelser har vist, at der er en stor kandidatvillighed, folk skal blot opfordres personligt til at stille op, og nogle vil endda helst sige ja til at stille op, hvis de bliver spurgt i sidste øjeblik.

Klik her for at læse valgavisen, som blev udgivet

Klik her for at læse det ekstra tillæg til valgavisen, som blev udgivet

Læse mere om Slagelse provsti: www.slagelseprovsti.dk

Pludselige dødsfald

I 2018 udkom min bog Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”, som bl.a. er skrevet med baggrund i mit arbejde som feltpræst og beredskabspræst. 

Her følger et par anmeldelser af bogen:

 

"Den opgave, der beskrives og gives anvisninger på, er en opgave, som helt ultimativt kræver balance mellem det professionelle selv og det menneskelige selv hos den, der må påtage sig opgaven. 

Bogen må give megen støtte og mulighed for efterreflektion hos den, der skal udføre opgaven.  Samtidig ser jeg det også som en meget ledelsesorienteret bog. Den giver svar på, hvilken (uvurderlig) betydning opgaven har for den enkelte og i realiteten også samfundsmæssigt, hvordan man kan arbejde med kvaliteten og ramme rigtigt i opgaveudførelsen og sidst – men ikke mindst – hvordan det  kan lykkes at bevare motivation. Alle tre hjørner i den såkaldte stærke trekant behandles. Din bog giver således efter min bedste vurdering et stort løft af området." 

Tidligere Stiftsamtmand Henrik Grunnet 

"Provst og ledende beredskabspræst Ulla Thorbjørn Hansen sender den 24. april 2018 en glimrende fagbog på gaden om "at gå med dødsbud". 10.000 gange hvert år skal Dansk Politi gå til pårørende og fortælle, at en af deres kære har forladt denne verden. Indtil 2014 blev politibetjente ikke formelt uddannet i denne disciplin, og derfor har det i mange situationer været et budskab, der har slidt mere end nødvendigt på budbringeren og modtageren. Nu har Ulla Thorbjørn Hansen begået en konstruktiv fagbog om et emne, der i generationer har været håndteret efter "bedste beskub", hvilket til tider stadig er gældende. Bogen er pligtlæsning for enhver, der er beskæftiget fagligt med dødsbudskaber. Men bogen er bestemt også værd at læse for advokater, ledere m. fl. der skal håndtere akutte krise-situationer hos klienter, ansatte etc. Jeg har flere gange været i kontakt med Ulla i hendes langvarige proces med at skabe bogen, idet jeg er en af de efterladte, der er blevet interviewet i forbindelse med bogens tilblivelse. Al respekt for Ulla og hendes energi samt viden til at skabe et flot værk, der absolut må kunne gøre en forskel for vores samfund... TAK!"

Advokat Søren Egemark

Dødsbud.jpg

Præstens 
Ord

De10spedalske.jpg

Under tiden med Corona har Roskilde Stifts provster til opgave at vælge et stykke fra Bibelen, der siger dem noget særligt om den tid, vi lever i nu.

Med 750 tegn skulle vi kommentere bibelstykket og i denne sammenhæng pegede jeg på beretningen om helbredelsen af 10 spedalske, Lukasevangeliet, kap. 17.

 

Læs min refleksion her. 

Præster i beredskab

I 2017 udkom 1. udgave af beredskabshåndbog for beredskabspræster tilknyttet Folkekirkens Katastrofeberedskab (FKK). I 2019 udkom 2. udgave. Læs den som PDF her. 

Håndbogen findes også som webversion og kan læses via Folkekirken.dk:  www.folkekirken.dk/beredskab

 

Håndbogen er tænkt som en håndsrækning til beredskabspræster og andre præster, der tilkaldes i forbindelse med en katastrofe eller større ulykke, og kan samtidig bruges som en kort orientering om Folkekirkens katastrofeberedskab.

Folkekirkens sygehusberedskab på sygehusene i Region Sjælland 

Mens kirkerne lukkede ned for offentligheden, erfarede jeg tidligt, at kirken blev betragtet som en del af kriseberedskabet, og der blev efterspurgt en plan for Folkekirkens betjening af sygehusene. 

Beredskabschefen i Region Sjælland ringede og spurgte mig, om vi i Folkekirkens Katastrofebredskab var klar til at hjælpe til på sygehusene, hvis der blev brug for det i forbindelse med de forventeligt mange covid19 patienter. På den baggrund tog jeg initiativ til at få lavet en plan for Folkekirkens sygehusberedskab i Region Sjælland i samråd med regionens faste sygehuspræster.

I brevet, der er sendt ud til alle sygehusdirektørerne i Regionen, er der bl.a. skrevet følgende: ”Folkekirken betragter sjælesorgssamtaler med indlagte patienter og pårørende som meget vigtigt arbejde (kritisk vigtigt arbejde), som vi udfører i det omfang, det kan tilrettelægges på forsvarlig vis. Præsterne er samtidig til rådighed for personalet for samtaler i denne svære tid og kan tænkes med ved planlægningen af håndtering af bekymrede familiemedlemmer og endvidere at være med til at facillitere "pusterum" for sundhedspersonalet”.

Det har således hele tiden været muligt at få en samtale med en præst – både for personale, pårørende og patienter på covid19 afdelingerne og på resten af sygehuset for den sags skyld. 

Se beredskabsplanen her

håndbog.png

Kunst og 
Kirker

Forsidebillede til hjemmeside m.v. af 25. maj 2021.png

Projektet Kunst og Kirker som i 2019 blev præsenteret for anden gang er blevet til i samarbejde mellem Slagelse provsti og Slagelse Turistforening.

Udstillingen Kunst og Kirker fandt sted i weekenden 09.-10. november 2019, og indeholder udstilling af moderne kunst i kirker under Slagelse provsti. 

Konceptet for udstillingen ”Kunst og Kirker” er, at fremvise professionelle gæstekunstnere fra ind- og udland.

Lørdag aften var der en andagt på Liselund i Slagelse, hvor alle deltagende kunstnere, menighedsråd og andre interesserede kunne være med. Klik her for at læse andagten. 

Kunst og Kirker 2021

Kunst og kirker finder sted igen i år d. 12.-14. november.

Brug anledningen til at komme til Slagelse og se kunst og besøg nogle af provstiets mange smukke kirker. 

Se et udsnit af kunsten og kirkerne i det seneste program her via www.kunstogkirker.dk.

Hvis du vil med til åbningen af dette års Kunst og Kirker, så klik på nedenstående invitation:

Invitation til officiel åbning fredag den 12. nov. i Sct. Mikkels kirke i Slagelse 

Når ældre oplever selvmord  

På  baggrund af interesse for min bog "Dødsbud", har jeg siddet med i en referencegruppe, der i et års tid har arbejdet med projekt – Efterladte efter selvmord. Projektet har haft til hensigt at sikre at efterladte, der mister en nærtstående til selvmord i en alder af  ≥ 60 år, får støtte og hjælp der er tilpasset deres behov.

Der er lavet en midtvejsrapport, hvori der bl.a. står følgende om mit bidrag til projektet:

”Derefter holdt Ulla Thorbjørn Hansen (Provst, Slagelse provsti, Sognepræst Sct. Peders-Havrebjerg pastorat og Ledende beredskabspræst, Region Sjælland) oplæg om dødsbud baseret på hendes bog: ”Dødsbud: Om underretninger ved pludselige dødsfald (22). En del af styregruppemedlemmerne havde læst bogen og syntes der er meget vigtige budskaber og viden om den situation, hvor en person får at vide, at man har mistet en nærtstående. Det er en situation, der har fyldt meget i styregruppen og i interviewene; derfor kunne det være et vigtigt indsatsområde.

I oplægget sagde Ulla blandt andet: ”Dødsbud handler om at holde ud, holde af, holde om og holde mund”. Oplægget gav medlemmerne i referencegruppen mange refleksioner. F.eks. hvordan der ofte kun tales lidt og abstrakt om døden, og hvor meget præster kan hjælpe i og ved kriser/akutte situationer”.

Der er siden lavet både film, pjecer og undervisningsmateriale om emnet,  og jeg har siddet med i den gruppe, der har lavet undervisningsmaterialet. Resultatet kan nu ses på følgende hjemmeside:

www.regionsjaelland.dk/efterladte

 

 

Selvmordet som pastoral udfordring

Et samarbejde mellem Roskilde, Helsingør og Københavns stifter har i efteråret 2019 ført til to konferencer om selvmord. Først i Roskilde den 24. oktober og siden i København den 7. november.  

Konferencen satte blandt fokus på, hvordan vi håndterer mødet med selvmordstruede. Jeg var med begge dage og blev i november bedt om at fremhæve tre væsentlige pointer fra konferencerne.

Se her: https://roskildestift.dk/seneste-nyheder/selvmordet-som-pastoral-udfordring

StatueOslo.jpg

Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Videns– og Uddannelsescenter indbød mig i september 2018 til at være med i en arbejdsgruppe vedr. offentlighedsteologi.

 

Jeg sagde ja tak til at være med i gruppen og har før påske talt med Jonas Adelin Jørgensen fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om emnet.

Læs mere på www.offentlighedsteologi.dk 

OBS: Kan du ikke se podcasten til venstre? Så prøv med Firefox eller Chrome eller hør podcasten på SoundCloud her.

En samtale om 
Offentlighedsteologi

Debat-klummer

I 2008-2009 blev jeg sammen med afdøde biskop Niels Henrik Arendt og biskop Henrik Stubkjær bedt om at skrive en række debatklummer til Præsteforeningens Blad.

 

Rodløs eller omstillingsparat?

Fuldkomne og/eller ufuldkomne præster?

Kan feltpræster også have Guds nåde? 

Opstandelse og/ellers genopstandelse?

Skaber klæder folk og/eller præster?

Image by Eternal Seconds

De dødes have er også de levendes have

HørsholmKirkegård2020.jpg

Teologi er ikke kun de store spørgsmål om Guds væren, tro og tvivl – det handler også om de udtryk, som mennesker har givet deres tro i overgangssituationer – ved livets store overgange - en af dem er ved grænsen mellem liv og død. 

Som biskop skal man også forholde sig til kirkegårdene, arkitektur, æstetik, praktiske løsninger, økonomi, kirkegårdsplaner m.v. Her er derfor en refleksion over kirkegårdene og deres betydning som vigtige mødesteder i vort samfund. 

 

Læs min tekst om Kirkegårdene her. 

bottom of page