CV/Kort præsentation

Læs hvad Ulla skrev i folderen: 

"Som biskop vil jeg arbejde for..." (pdf)

Da jeg fra forskellig side blev  opfordret til at stille op til bispevalget i Helsingør Stift, opfattede jeg det som et kald og meldte mig som hermed på banen. Jeg syntes, det var  vigtigt, at vi var flere, der stillede op, så der kunne blive en god debat om Folkekirkens fremtid.

Dét, jeg kan bringe til bispeembedet, er mine erfaringer fra mange forskellige steder i Folkekirken: 24 års erfaring som sognepræst, 18 år som feltpræst, 10 år som ledende beredskabspræst og 3 år som provst.

Præsentation

I stedet for at komme med hensigtserklæringer vil jeg

fortælle lidt om, hvad jeg har gjort og hvad jeg har erfaret.

ERFARING

Der bliver regnet med kirken i det danske samfund

Med mange års erfaring som feltpræst, politikontaktpræst og ledende beredskabspræst har jeg erfaret, at der bliver regnet med kirken i det danske samfund. Derfor skal kirken være der, hvor folk er. Ikke al forkyndelse foregår i kirkens bygninger.

Der er grænser for, hvad mennesker formår

Som sognepræst i både land og by-sogne har jeg erfaret, at når livet strammer til, så er Kirken det eneste sted i vores samfund, hvor der bliver talt ærligt om magtesløshed.

Der er grænser for, hvad mennesker formår, og

det er ved den grænse, at Gud møder sit menneske.

Ledelse og godt arbejdsmiljø hænger sammen

Som provst og tidligere tillidsrepræsentant ved jeg, hvor vigtigt et godt fysisk, såvel som psykisk arbejdsmiljø uden mobning, stress og skimmel er. Jeg ved, hvor skoen trykker og arbejder for at skabe

ordentlige arbejdsforhold for både præster og andre

ansatte i kirken.

Med til et godt arbejdsmiljø hører en god og effektiv stiftsadministration med hurtig sagsbehandling, hvor menighedsråd, præster og provster vil erfare, at de får den professionelle støtte fra Stiftet, de har brug for.

Med sund fornuft og en vis portion stædighed kommer man langt. Jeg er kendt for at være en provst, der holder fast og insisterer på en ordentlig og hurtig sagsbehandling.

Mangfoldige udtryksmåder kan pege

i retning af kristendom

Jeg har igennem årene bl.a. været engageret i opstart af korarbejde og teenklub og planlægning af anderledes gudstjenester.

Jeg er opmærksom på, at vi ikke skal ”kaste barnet ud med badevandet” i vores iver efter at forny kirken og kirkens gudstjenester. Senest har jeg bl.a. involveret mig i liturgidebatten og har samarbejdet med den lokale turistforening om projektet ”kunst og kirker”, som primært involverer kirker på landet.

Ordentlig kommunikation kræver nærvær.

Som tidligere redaktør af Helsingør Stiftsblad og forfatter til bogen: ”Dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald”, ved jeg

hvor vigtigt det er med tydelig kommunikation både indadtil i kirken og udadtil.

Jeg har tidligt haft glæde af en god kontakt med den lokale presse og de landsdækkende medier. Som redaktør af Stiftsbladet opfattede jeg det, som en del af mit arbejde igennem 6 år at gennemlæse så godt som alle kirkeblade i hele Helsingør Stift, og det var en integreret del af mit arbejde at køre rundt og lave interviews i sognene.

Jeg er vant til at bevæge mig rundt i det store og ressourcestærke, tætbefolkede stift.

Jeg kender Helsingør Stift godt, og jeg er klar til igen at arbejde for at skabe samhørighed og fællesskab i stiftet, såfremt det bliver aktuelt.

Samarbejde med selvstændige menighedsråd

er afgørende for kirkens fremtid

Som provst i et af Danmarks største provstier med 44 kirker, 33 kirkegårde, 35 præster og 27 menighedsråd ved jeg, at samarbejde med lokalforankrede og selvstændige menighedsråd er vigtigt.

Jeg har samarbejdet med mange menighedsråd og præster omkring bl.a. provstesyn, præsteansættelser, MUSsamtaler, 

kirkebogssyn og budgetter. Jeg har i denne forbindelse været glad for, at jeg blev bankuddannet, inden jeg begyndte det teologiske studium.

Jeg har således en solid ledelsesmæssig og administrativ

erfaring, som jeg kan tage med mig tilbage til Helsingør Stift, såfremt der er nok, der ønsker det.

_DSC2900.jpg

Født: 1966 i Birkerød

Døbt: Birkerød kirke

Konfirmeret: Slagelse

Student: Aalborg

Gift: med sognepræst Søren Fahnøe

Interesser:

Sport: svømning (svømmetræner og konkurrencesvømmer

bl.a. 4 år i SNIK (Søllerød Nærum Idrætsklub)

og 15 år i GSK (Glostrup svømmeklub), kajak,

løb, dans.

Kreative interesser: Fotografering og tegning/maling,

kor og musik (guitar, klarinet og tværfløjte).

Præst i felten

Fra 2010 har jeg været ledende beredskabspræst for Region Sjælland (Roskilde Stift og Lolland Falster Stift) og politikontaktpræst for Midt- og Vestsjællands Politi. Fra 1999-2017 feltpræst – i første omgang tilknyttet Ingeniørregimentet i Farum, siden bl.a. tilknyttet Livgarden (Høvelte). 

Se evt. kort interview fra 2019 på ”Udsendt af Danmark” her.

 

Ulla_foto_5September2012.jpg

 

Her følger en udtalelse fra min provst og kollega i Roskilde Domsogn:

"Ulla er et ordentligt menneske. Roskilde Domkirke er formodentlig Danmarks største kirkelige arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor der også kan opstå gnidninger. Men Ulla kan altid foreslå en fornuftig løsning. Hun er et menneske, som overhovedet ikke er intrigant. Hun kan også sige tingene, som de er uden at fornærme nogen. Hun har naturlige lederegenskaber. Hun har sans for organisation og for at gøre tingene på en smidig måde. Når hun siger noget eller foreslår en løsning, tænker andre, at der må være noget om det. Hun er meget samvittighedsfuld på alle områder, også når det drejer sig om hendes prædikener og det teologiske arbejde. Ulla er en god kollega”

- Emeritus domprovst Jens Arendt fra Roskilde Domkirke