top of page

TV2øst var til stede på valgdagen i Roskilde. 

Klik her for at se klippet

valgdagen.png
TV2Øst_17april2022.png

TV2 Øst har lavet et portræt af de fire bispekandidater henholdsvis d. 11. april og d. 17. april. 

Begge gange var det journalist Anja Al-Erhayem som interviewede os. 

Påskedag blev jeg og Per Vibskov Nielsen interviewet. 

Klik her for at se interviewet.

Radio-
gudstjeneste

Jeg har været provst i Slagelse provst i og sognepræst i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat i 5 år. 

D.6. februar 2022, sidste søndag efter helligtrekonger var der radiotransmission fra højmessen i Sct. Peders kirke (det var en aftale, der kom på plads lang tid før jeg vidste, at jeg ville stille op som biskop i Roskilde stift). 

Gudstjeneste på P1 | Søndag 6. feb. 2022 | DR LYD

Mødet med krigen
– i audiens, samtale med Katarina Lewkovitch

Her link til dagens skærtorsdags udgave af Audiens i DR P1, hvor Katarina Lewkovitch er i audiens hos mellemøstkorrespondent Puk Damsgård og mig, (det er en genudsendelse af et program, der blev sendt for 5 år siden - d.13. april 2017 medens jeg endnu også var feltpræst. Man skal stoppe som feltpræst, når man bliver provst, Men jeg er stadig ledende beredskabspræst).

Lyt med:

Audiens | Mødet med krigen - Forberedelsen med Puk Damsgård | DR LYD

Bispedebat i TIDSÅND i DR1 P1 med Christoffer Emil Bruun. Udsendelsen blev første gang sendt på DR1 P1 søndag d. 8. maj kl.11.03 

Foto fra venstre: Christoffer Emil Bruun, Per Vibskov, Rasmus Nøjgaard, Ulla Thorbjørn Hansen og Anna Kluge.

Lyt til udsendelsen her: 

Tidsånd | Roskildes næste biskop | DR LYD

TidsåndP1.jpg

Interview med KIP TV
Kvinder i provinsen...

I december måned 2019 blev jeg inviteret til et interview af en journalist fra KIP TV, som vil bringe historier om kvinder i provinsen.

 Det var meningen, at de skulle være kommet på besøg her i Slagelse, men aftalen blev udskudt p.g.a. corona og blev i første omgang gennemført som en samtale via Skype i marts 2020.

Fredag d. 8. oktober fik jeg så besøg af journalist Marwan George fra KIP TV, der gennemførte det oprindelig planlagte besøg - nu med fokus på tankerne om diakoniens hus i Slagelse. Inden samtalen viste jeg kort journalisten rundt på Slagelse kloster.

 

På KIP TV’s youtube kanal står der følgende som baggrundstekst til samtalen:

Ulla Thorbjørn Hansen er Provst & Sognepræst i Sct. Peders Kirke, Slagelse og ledende beredskabspræst i Folkekirkens Katastrofeberedskab. Ulla har 25 års erfaring som sognepræst i alle slags sogne – store sogne, små sogne, bysogne, landsogne og udlandskirker, forstadssogne og Domsogn. Hun har 18 års erfaring som feltpræst, 11 år som ledende beredskabspræst og 4 år som provst i et af landets største provstier med 3 købstæder og en række landsogne – i alt 41 sogne, 43 kirker og 34 præster. Vi besøgte Ulla på Slagelse kloster, hvor Slagelse provstikontor ligger og vi har besøgt Helligåndskirken og Helligåndssalen med de fine fresker af Niels Lars Stevns malet i 1938, der forestiller ”Den Barmhjertige samaritaner” og ”De ti spedalske”, og havde dette spændende interview med hende. Læs mere om Slagelse provsti og Slagelse kloster på www.slagelseprovsti.dk

Fælles om det 
sociale ansvar

Diakonikonference i Slagelse provsti 24. august 2021

 

Konferencen blev lavet i et samarbejde mellem Slagelse kommune, Roskilde Stifts diakoniudvalg, Slagelse provsti og Slagelse kloster.

Der 83 tilmeldt til konferencen, som blev gennemført på Vilcon Hotel og konferencegaard i landlige omgivelser ikke langt fra Slagelse.  Der deltog repræsentanter fra både kirke, kommune og forskellige organisationer - de fleste fra Slagelse provsti/Slagelse kommune. I alt var der repræsentanter med fra 15 menighedsråd i Slagelse provsti samt repræsentanter fra andre steder i Stiftet – heriblandt flere repræsentanter fra Roskilde Stifts diakoniudvalg. Et antal bydelsmødre deltog. Og endelig deltog borgmesteren og en række ansatte på kommunen.

 

Arbejdsgruppen har holdt et evalueringsmøde, og der var enighed om, at der bør holdes en diakonikonference igen næste år. Hotel Vilcon er booket til d. 4. oktober, hvor vi vil gennemføre en lignende konference.

 

Til sidst i konferencen blev de første skitser præsenteret til et diakonihus i Slagelse centrum og en folder med oplysning om baggrunden for ideen og visioner og tanker for et sådant hus.

Stiftets kommunikationsmedarbejder Sidsel Marie Hegnsvad Drengsgaard var til stede på dagen, og hun har skrevet en artikel, der kan læses på Stiftets hjemmeside: 

 

https://roskildestift.dk/nyheder/seneste-nyheder/arkiv-2021/samarbejde-mellem-kirke-og-kommune-paa-dagordenen

Diakonikonference_05.jpeg

Ulla som biskop i Roskilde

Så blev det officielt, mit kandidatur til bispevalget i Roskilde Stift 2022:

(Du kan klikke på de forskellige link, men bemærk at nogle kræver abonnement, desværre)

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bispekandidat-jeg-tilhoerer-den-grundtvigske-midtbane

En tredje bispekandidat melder sig på banen i Roskilde | Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

Provst går efter at blive biskop - sn.dk - Slagelse

Tredje bispekandidat på banen i Roskilde - og flere nyheder | Kirke.dk

Kopi af artiklerne kan fås ved henvendelse til Ulla

csm_roskilde_domkirke_logo_84af095f47.png

DR P1: Tidsånd

Jeg er blevet interviewet af journalist Christoffer Emil Bruun til radioprogrammet Tidsånd, der blev sendt på P1 søndag d.27. september 2020 og blev genudsendt dagen efter: 

https://www.dr.dk/radio/p1/tidsaand/tidsand-2020-09-27

Christoffer Emil Bruun kom undervejs med en række påstande, som jeg skulle svare ja eller nej til: 

bl.a.: 

- Forfølgelser af kristne er det vigtigste emne for den kristne kirke!

- Mennesket kan ikke gøre sig fortjent til Guds kærlighed!

- Kulturkristne er ikke rigtig kristne!

- Danske børn skulle hellere læse biblen end Harry Potter!

Nu kan I selv klikke ind og høre programmet på DR1 - men hvad der ikke kom med i mit svar til første spørgsmål (da mit svar tydeligvis blev lidt vel langt), var at jeg har sagt, at det er et problem, at så mange kristne forfølges rundt omkring i verden. Det er vigtigt at alle kender til problemet med kristenforfølgelser, og jeg gjorde derfor opmærksom på, at der er nedsat en tænketank for forfulgte kristne. Går man ind på den side, så kan man finde mange fine tilbud om foredrag, som man kan bestille til sin sognegård, kirke eller forsamlingshus - og derved være med til at udbrede kendskabet til et emne, som er MEGET vigtigt - omend ikke det vigtigste. Jeg blev spurgt om, jeg ville sidde med i Tænketanken, hvis jeg bliver biskop. Og det svarede jeg ja til.

Se evt. : https://tffk.dk/

_DSC2889.jpg

Åbne kirker i en krisetid

I Corona-tiden har det vist sig, at mange var uenige om, hvorvidt det var rigtigt at sætte et »kirken er lukket«-skilt på kirkedørene. Ønsket om at holde kirkerne åbne er i debatten blevet kaldt et »gammeltestamentligt fokus på kirkerummet«. Men det handler for mig at se om kristen sjælesorg. "Det handler om mennesker og om, at de ikke mindst i en krisesituation må finde kirken åben for samtaler, trøst og bøn i et rum, som for de fleste kirkers vedkommende har højt til loftet og god plads". Og derfor vil jeg gerne slå et slag for, at vi lærer af forårets nedlukning i 2020 og ikke igen pr. automatik lukker kirken helt ned som andagtsrum/tilflugtssted og gudstjenestested.

Læs mit debatindlæg i Frederiksborg Amts avis:

https://sn.dk/Debat-/AAbne-kirker-ikke-mindst-i-en-krisetid/artikel/1359901

..og læs min kronik: "Folkekirken er en del af kriseberedskabet".

Kronikken kan læses som pdf

..eller direkte hos Kristeligt Dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/folkekirken-er-en-del-af-kriseberedskabet

At tage livtag med det værste

Interview fra 2018 med Ulla i Nordjyske i forbindelse med bogen "Dødsbud".

Klik for at læse.

Ringbind1-2.jpg

Min fars krig

Kort før Danmark lukkede ned var jeg på besøg i Frihavnskirken på Østerbro. Jeg skulle møde Dorthe Røssel, som er en af de efterhånden få nulevende danskere, der stadig er i stand til på første hånd at berette nærværende og detaljere om Danmark under 2. verdenskrig og modstandskampen, hvor hun gik under dæknavnet Dunte og Jumbo.

 
Jeg var blevet bedt om med min baggrund som bl.a. feltpræst igennem mange år, at medvirke i dokumentar serien ”Min fars krig”, som tager afsæt i Dorthes fortælling om hendes oplevelser under besættelse som barn af en modstandskæmper.

Opgaven lød på at jeg bl.a. skulle tale med Dorthe om hvordan voldsomme hændelser påvirker de involverede og deres nærmeste.
Serien bliver vist på DR1 over tre mandage kl.20.00– og sidste afsnit blev vist d. 8. juni. Berlingske har givet serien seks stjerner og skriver bl.a. følgende:


"Helt afgørende for serien er det, at Dorthe Røssell er sympatisk og troværdig og siger replikker, der er begavede og fører handlingen videre. Hendes samtaler med historikere og en præst om ondskab og modstand er væsentlige og udvider perspektivet fra en ren besættelsestidshistorie til et nutidigt plan på en relevant måde. Man slipper denne serie, som på det kraftigste kan anbefales, med dyb bevægelse og en forståelse af, hvordan besættelsestiden stadig kan sætte rammerne for nutidige menneskers liv."

Jeg sagde ja til at medvirke, fordi jeg tænker, det er vigtigt at historien kommer frem. Jeg har selv bedsteforældre og en farbror og en far, der medvirkede i modstandskampen. Familien havde hemmeligt trykkeri i deres hjem på Resedavej i Gentofte, og min farfars bror -  Palle Hansen som også var modstandsmand blev dræbt inden han nåede hjem fra ophold i kz-lejren Neuengammen. En ven til ham Hans Bruun (tidligere leder af museet i Frøslevlejren) har fortalt, hvordan Palle Hansen en frihedskæmper fra Grindsted, blev skudt i fangetoget, medens han lå ved siden af : ”Solen glimtede gennem det lille hul, som projektilet havde efterladt i vogntaget, og fandt hvile på min døde kammerat”.

En stille Påske

For første gang, siden kristendommen kom til Danmark, var det ikke været muligt at samles til gudstjeneste i kirkerne grundet nedlukningen sidste forår 2020. Det var stadig været muligt at få foretaget bisættelser og begravelser med et bestemt antal deltager afstemt efter kirkens eller kapellets størrelse. Og det var også muligt at blive døbt og få foretaget vielser i landets kirker. Men forårets konfirmationer blev aflyst og det samme med påskens gudstjenester. 

I Slagelse førte det bl.a. til, at vi gik sammen om et fælles provstiprojekt med optagelse af en række aftenrefleksioner i Helligåndskirken i Slagelse (det tidligere Slagelse hospital) fra onsdag i den stille uge til og med 2. påskedag. Til hver aftenrefleksion er der en kort intro ved provsten.

Se: https://www.slagelseprovsti.dk/provstiet/video/

Udsendt af Danmark

Den 5. september 2018 lancerede Udsendt Af Danmark den første af en lang række af personlige fortællinger fortalt af de udsendte selv. 

Udsendt af Danmark
KunstOgKirkerArtikel.png

Kunst og Kirker

Avisen Sjællandske var til stede ved åbningen af Kunst og Kirker 2019. I 2018 foregik åbningen i Helligåndskirken i Slagelse, : Da der ikke var plads i kirken til de mange mennesker, der ønskede at deltage, fandt åbningen i 2019 sted i Sct. Mikkels kirke i Slagelse. Borgmester, turistchef og jeg holdt en tale. 

Kunst og Kirker 2021

Kunst og kirker fandt sted igen d. 12.-14. november 2021.

En anledning  som hele 5324 mennesker brugte til at komme til Slagelse og se kunst og besøge nogle af provstiets mange smukke kirker. 

Se et udsnit af kunsten og kirkerne i det seneste program her via www.kunstogkirker.dk.

Interview: Kvinder i provinsen

I begyndelsen af december måned 2019 blev jeg inviteret til et interview af en journalist fra KIP TV, som vil bringe historier om kvinder i provinsen.

 Det var meningen, at de skulle være kommet på besøg her i Slagelse, men aftalen blev udskudt p.g.a. corona og nu er interviewet i stedet gennemført fredag d. 27. marts 2020 som en samtale via Skype. 

Livet som dødsbud

Journalist Torben Schou fra DR1 tog kontakt til mig i sommeren 2018. Han synes, at min bog havde nogle vigtige pointer, som alle burde få mulighed for at høre, og der blev derfor lavet en kort film – nærsyn – om emnet. Videoen blev lagt på DR’s hjemmeside under temaet ”sammen om sorgen”. Her kan man bl.a. læse følgende omtale om den korte video:

”Ulla Thorbjørn Hansen har et usædvanligt job. Hun er en af dem, der ringer på døren og skal overbringe den frygtelige besked, når pårørende har mistet en søn, en datter eller et andet menneske, der står dem nær. Hun går nemlig dødsbud. I videoen kan du høre hendes bedste råd til, hvordan man formidler det værst tænkelige budskab på den bedst mulige måde. Hun går blandt andet ud fra de fire H-er: ”At holde af, holde ud, holde om og holde mund”. 

 

Hør Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om, hvordan hun overleverer det triste budskab i videoen her. 

Screenshot%202020-04-09%20at%2020.15_edi
Snappers Julefilm.jpg

Snappers 

Julefilm

I 2016 blev jeg kontaktet af en journalist fra DKM (Danmarks kirkelige mediecenter) som ville høre, om jeg ville være med til at tale om julen med tøjdyrene Snapper og Topper, som vi kender fra Sigurd fortæller Bibelhistorier, Sigurds historier om at være til og Historier om verdens uretfærdighed.

Var Jesus og Julemanden egentlig venner? Er forventningens glæde bare noget, de voksne har fundet på for at få børn til at vente? Hvorfor holder vi egentlig stadig jul, når nu det er mere end 2000 år siden, at Jesus blev født? Og hvad har juletræer, marcipan, julepynt og gaver egentlig at gøre med Jesu fødsel?

Det var nogle af de spørgsmål som Snapper og Topper gerne ville have svar på.

Filmene lægger op til efterfølgende samtale, og formålet med filmene er - udover at vise børnene, at julen handler om mere end gaver og slik - at give børn og voksne en fælles referenceramme, så de sammen kan få en god snak om, hvad der er vigtigt for dem, når de fejrer jul.

Se Snappers Julefilm her.

Præstens
lektie

Den 19/10-2017 deltog jeg i et debatprogram om tro og tvivl på TV2 øst. 

Her taler jeg med Marcus Knuth og Rasmus Birkerod om det at være udsendt soldat og feltpræst i anledning af udgivelsen af DR dramaet Herrens veje.

Præstens lektie.png

At være professionel

I oktober sidste år blev jeg interviewet af forfatter Kirsten Eriknauer. Interviewet blev bragt i det sidste nummer af Dansk Kirketidende

I november måned 2019 deltog jeg i Grundtvigsk arbejdskonvent på Vartov. Jeg blev opfordret til at gå med i arbejdsgruppen for Grundtvigsk arbejdskonvent, som arbejder med at planlægge det årlige to dages konvent med fokus på dannelse og diskussion ud fra den grundtvigske tradition og med en særlig inspiration fra K. E. Løgstrup. 

Læs interviewet hér.

Næste konvent vil finde sted på Vartov d.2-3. november.  Menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede fra hele landet inviteres – teologistuderende og præster. Alle er velkomne!

Screen Shot 2020-04-26 at 12.55.17.png

Radio-

gudstjeneste

Jeg har været sognepræst 9 år i Roskilde Domsogn og har således erfaring med at gøre tjeneste i en Domkirke. Jeg har været intimator ved flere ordinationer og har stået for prædikener og andagter på dansk såvel som på engelsk i alle årene. Jeg har vist rundt i det smukke kirkerum, har undervist konfirmander og minikonfirmander.

I påsken 2018 var DR på besøg i Roskilde Domkirke, og langfredag blev min prædiken radiotransmitteret.

Engelske

Gudstjenester

                     

 

Som sognepræst i Roskilde Domsogn var jeg med i en såkaldt ”katedralgruppe”, hvor vi bl.a. talte om, hvilke særlige gudstjenester der skulle inviteres til i Domkirken.  

 

Vi blev bl.a. enige om at begynde at tilbyde engelske gudtjenester. Det skulle ske af hensyn til de engelsktalende kirkegængere – udenlandske studerende, ansatte på ambassader eller andre, som har engelsk som 1. eller 2. sprog.  Det kunne være medborgere, der er gift med danskere, eller medborgere som p.g.a. arbejde og/eller familieforhold har valgt at bosætte sig i Danmark i kortere eller længere tid, det kunne være gæster til danskere, engelske turister fra ind og udland - men det kunne også være kristne flygtninge eller andre som af den ene eller anden grund opholder sig i Roskilde og omegn i kortere eller længere tid.

 

Der var enighed om, at jeg skulle gå videre med ideen. Jeg havde erfaring med at prædiket på engelsk under min udsendelse i Afghanistan og har også prædiket på engelsk, medens jeg var bosat i Australien.

 

Jeg besøgte den anglikanske kirke i København – Saint Alban’s Anglican Church og deltog i en søndagsgudstjenste dér. Efterfølgende blev der tid til at mødes med en af præsterne ved kirken, Ulla Monberg, som er født i Danmark, men som har været præst i den engelske kirke i mange år. Ulla Monberg var meget imødekommende og hjælpsom, og hun tilbød at se et evt. udkast til en engelsk gudstjenesteliturgi for Roskilde Domkirke igennem. 

 

Jeg fik også tidligt kontakt med tværkulturelt center og så deres liste over steder og kirker, der tilbyder engelske gudstjenester. Der er mange tilbud om engelske gudstjenester i København, men ikke nogen tilbud i Roskilde og omegn. Det ville derfor være fint, om Roskilde Domkirke også kunne komme til at figurere på den liste.

 

Det blev aftalt, at vi ville begynde med at holde engelske gudstjenester hver den første søndag i måneden kl.17, og at jeg skulle være tovholder og for disse gudtjenester. Gudstjenesterne var velbesøgt, og jeg fik samlet en lille frivilliggruppe, der støttede op om arbejdet med tjenesterne og ikke mindst den efterfølgende fællesspisning i Konventhuset. Jeg sørgede for buskørsel til Avnstrup, hvor de kristne flygtninge, der ville med til gudstjeneste, blev hentet og kørt til Roskilde og siden kørt tilbage igen.

 

Ved en af tjenesterne var der deltagere fra 12 forskellige nationaliteter, og det var kort fortalt givende at arbejde internationalt på denne måde. Der var løbende god respons fra gudstjenestedeltagere – det være sig udenlandske studerende eller lærere fra RUC, familier hvor den ene part var fra England, og hvor de benyttede anledningen til at få deres barn døbt ved en gudstjeneste, der foregik primært på engelsk – eller danskere, som benyttede denne anledning til at møde folk fra andre lande.

ServiceEnglish_December2016.jpg

LÆS MERE:

 

”Domkirken som multifarvet smeltedigel”:

https://sn.dk/Roskilde/Domkirken-som-multifarvet-smeltedigel/artikel/544492

”Verdens flygtninge kom til mig og bad om bibler”:

https://www.bibelselskabet.dk/verdens-flygtninge-kom-til-mig-og-bad-om-bibler

Artikel fra Dagbladet Roskilde, 11/1 2016:

"Engelsk gudstjeneste er en integrationshøjborg" (pdf)

(Journalist og fotograf: Kristian Jørgensen, Sjællandske medier)

Portræt
af en ubuden 
gæst  

Min bog ”dødsbud – om underretninger ved pludselige dødsfald” udkom den 24. april 2018. I den anledning blev jeg bedt om at medvirke i Go’morgen Danmark, siden Aftenshowet og senere DR2 dagen. På den baggrund blev jeg kontaktet af BT, Ekstrabladet, TV2news, Nordjyske, Berlingske, Kristeligt Dagblad og Sjællandske, som bad mig fortælle om bogen og dens tilblivelse.

Se indholdet fra TV2 her. 

dr04.jpg
dr02.jpg
dr05.jpg
dr03.jpg

10. maj 2018

Berlingske Tidende –”Ulla giver besked om døden:

»Når vi kommer tre mand i uniform, ved folk godt, at det er alvorligt, og at der er sket noget«

https://www.berlingske.dk/samfund/ulla-giver-besked-om-doeden-naar-vi-kommer-tre-mand-i-uniform-ved-folk-godt-at

13. maj 2018

BT –”Præsten Ulla giver forældre den værste besked…” 

https://www.bt.dk/danmark/praesten-ulla-giver-foraeldre-den-vaerste-besked-nogle-bliver-helt-stille-andre

19. maj 2018

Kristeligt Dagblad – ”Dødsbud med tårer i øjnene

https://www.kristeligt-dagblad.dk/boguddrag-doedsbud-med-taarer-i-oejnene

 

19. maj 2018

Kristeligt Dagblad –”Ulla giver de pårørende besked, når et menneske dør under pludselige omstændigheder

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/klar-til-rykke-ud-naar-det-vaerste-sker

27. maj 2018

Ekstra bladet – ”Dødens sendebud”. 

se: https://www.pressreader.com/denmark/ekstra-bladet/20180527/282484299432903

 

9. juni 2018

Nordjyske – ” Det banker på døren - det værste er sket: Ulla vil lære andre at underrette familier ved dødsfald”.

https://nordjyske.dk/plus/det-banker-paa-doeren-det-vaerste-er-sket-ulla-vil-laere-andre-at-underrette-familier-ved-doedsfald/922ef14a-15cf-45e3-87eb-78d926082281

9. juni 2018

Nordjyske: "Politiet går alene med dødsbud: Ingen planer om, at en præst skal med"

https://nordjyske.dk/plus/politiet-gaar-alene-med-doedsbud-ingen-planer-om-at-en-praest-skal-med/e966284a-4920-4c82-a419-efe8d3bcd263

 

2. november 2018  

Kristeligt Dagblad – Provst: ”Bånd består på trods af døden” - 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/baand-bestaar-paa-trods-af-doeden

Interview med 

Kristeligt Dagblad

Det er vigtigt at møde overbærenhed og tilgivelse – særligt når vi lever i en nulfejlskultur. Læs interview i Kristeligt Dagblad fra 2018 om ”Troens øjeblik"

IMG_6215.jpg
bottom of page