top of page

Det siger andre

Ida R.jpg

 Ida Lund
Diakoni- og korshærspræst i Slagelse provsti
med tilknytning til Sct. Mikkels kirke

Jeg har lige siden Ullas første dag som provst i Slagelse provsti haft glæde og gavn af at have Ulla som provst. Ulla er blandt mange gode ting lyttende, reflekterende, rummelig, effektiv (meget arbejdsom) og ordentlig. Jeg har altid oplevet Ulla som værende ærlig og åbenhjertig,

så jeg har altid ”vidst, hvor jeg havde hende”.

Ulla er meget fokuseret på omsorgen for de svageste i vores samfund og på samarbejde omkring dette arbejde og er primus motor i flere nye diakoniinitiativer i Slagelse provsti.

Jeg er sikker på, at Ulla vil være en god biskop i Roskilde stift.

Anders Y.jpg

 Anders Yttrup
Næstformand i Gudum menighedsråd

Lige siden Ulla Thorbjørn Hansen tiltrådte som provst i Slagelse, har jeg som næstformand i Gudum Menighedsråd haft et glimrende samarbejde med Ulla.

Kirkeligt set er hendes midtsøgende, grundtvigianske holdninger, hendes interesse for bevarelse af de middelalderlige landsbykirker, hendes engagement i det kirkelige arbejdsmiljø, hendes skarpe intellekt, samt den utroligt brede baggrundserfaring, alt i alt, så stort et grundlag for at være kandidat til Bispeembedet i Roskilde.

Derfor mine varmeste anbefalinger til at sætte X ved ULLA som kommende Biskop.

robert-kronberg-valg-2017-hoejopløsningtilweb_edited.jpg

 Robert Kronberg
Menighedsrådsformand
Sct. Mikkels Kirke i Slagelse

Jeg er stiller for Ulla Thorbjørn Hansen, fordi hun rummer de teologiske, ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer, som bør kendetegne en biskop. Hun har endvidere et indgående lokalkendskab til Roskilde Stift, menighedsrådsarbejde, økonomi, diakoni og sjælesorg, herunder mødet mellem liv og død.
 

Ole_edited.jpg

 Ole Odsgård
Menighedsrådsformand
Omø Menighedsråd

Med valget af Ulla får vi en flink, hjælpsom og lydhør kvindelig biskop

med øje for menighed og menighedsråd i landdistrikter og på øer!

Torben Schrøder_edited.jpg

 Torben Schrøder
Næstformand 
Vemmelev-Hemmeshøj pastorat og
medlem af Slagelse provstiudvalg

”Ulla er den rette til at blive Roskildes nye biskop”.

Mogens_edited.jpg

 Mogens Nellemann Hansen
Menighedsrådsformand Sørbymagle-Kirkerup

Ulla er helt klart min kandidat som Biskop, da hun i sit virke som provst i Slagelse Provsti, har støttet kraftigt op omkring menighedsrådenes arbejde i de små landsbysogne, og hun forstår de vilkår, der består omkring disse små enheder.

Ulla har været initiativtager til den årligt tilbagevendende begivenhed, Kunst og Kirker,

som har sat Slagelse Provsti på landkortet.

Ulla er visionær, og har været primusmotor for oprettelse af Diakoniens Hus i Slagelse, hvor hun har fået udfærdiget et flot visuelt tegningsmateriale til formidling af projektet.

Derfor skal du, lige som jeg gør, stemme på Ulla, hvis du ønsker fastholdelse sammen med fornyelse, da Ulla kan håndtere begge situationer.

DSC_2653_edited.jpg

 Søren Schiøler Linck
Sognepræst Vor Frue kirke Vordingborg, tillidsrepræsentant Stege-Vordingborg provsti,
beredskabspræst i Roskilde Stifts kriseberedskab

Jeg stemmer på Ulla, da hun favner bredt og er lydhør. Ulla har endvidere massiv ledelseserfaring samt lederuddannelse, både som provst og med en master. Ledelse handler for mig om mennesker

og samspillet imellem dem, og der har Ulla en kæmpe styrke: Hun ser mennesker og potentialet

i dem og formår at opmuntre, inspirere og motivere. Det er lederskab på højt plan.

Som beredskabspræst oplevede jeg Ulla på tæt hold som ledende beredskabspræst,

da ulykken på Præstø Fjord skete. Med en professionel tilgang fik hun indsat tre beredskabspræster, og jeg oplevede som en af de tilstedeværende beredskabspræster støtte, styrke og

empati fra Ullas side idet, der viste sig at være en utrolig svær opgave. 

Morten Lystrup_edited.jpg

 Morten Lystrup Thomsen
Menighedsrådsmedlem i Sørbymagle-Kirkerup Pastorat, 
medlem af provstiudvalget i Slagelse

 

Ulla er med sin faglige ballast som både præst, ledende beredskabspræst og provst i mere

end fem år en særdeles velkvalificeret kandidat til bispesædet i Roskilde stift.

Ulla har gennem årene vist, at hun ikke lader udfordringer ligge, men tager dem hurtigt op

og arbejder med de relevante parter om den bedst mulige løsning. 

Jeg ser Ulla som en stærk leder, der også afbalancerer sit ledelsesvirke i forhold til situationen. 

Med sin ledelsesmæssige ballast har Ulla det gode blik for situationsbestemt ledelse

og samtidig vilje og evne til at skabe de efterspurgte resultater.

Ulla er for mig den helt rigtige kandidat til vores nye biskop.

Katja 2022.jpg

 Katja Rosholm Schiøler
Sognepræst Kbf. i Sct. Peders og
Havrebjerg Pastorat Slagelse

Det er 2 stærke bispekandidater som er med i opløbet. Jeg tror at begge på hver deres

måde vil udføre hvervet godt. Når jeg er stiller for og stemmer på Ulla Thorbjørn Hansen,

så beror det på min erfaring med hende som kollega og provst.

Ulla er arbejdsom, lydhør og beslutningsdygtig, og har et stort kendskab til folkekirkens indre anliggender. Mest af alt stemmer jeg dog på hende, fordi jeg har erfaret at hun er der som chef når man har brug for hende, ligesom en rask diskussion ikke betyder at man rejser sig fra bordet som uvenner eller bærer nag. Vi kan være uenige om mange ting, men er kolleger i tykt og tyndt, og den form for samarbejde er noget af det som får vores kirke til at slå gnister på den gode, rummelige måde.

Arne_edited.jpg

 Arne Petersen
Formand for menighedsrådet
Tårnborg sogn

Jeg stemmer på Ulla Thorbjørn fordi:

Hun er enorm arbejdsom, har gode lederevner, er flink og høflig,

men med absolut en god mening om tingene.

Vælg det sikre og sæt kryds ved Ulla, og vi får en fantastisk biskop i Roskilde stift!

DAvid med krave (2)-740x740.jpg

 David Varming Winsløw
Sognepræst i Ølsemagle Sogn
Præst for migranter i Køge Provsti og Roskilde Stift

Ulla kender folkekirkens maskinrum og hverdag i Roskilde Stift, og hun har vist, at hun har en usædvanlig vilje til og et hjerteligt engagement i at finde løsninger og nye veje, når hun møder udfordringer. Hun har været engageret i at få den lokale menighed i Roskilde Domsogn til at byde indenfor til gudstjeneste og måltidsfælleskab for flygtninge og indvandrere. Hun har også været en drivende kraft i at sætte diakonien på dagsordenen i Slagelse Provsti, hvor kommune, civilsamfund og folkekirken vil styrke fællesskaber, hvor vi som mennesker kan hjælpe og styrke hinanden.

 

Det er konkrete eksempler på, hvordan benarbejde og glæden ved den kristne tro kan bygge fremtidens folkekirke. Jeg har tillid til, at det er denne vilje og dette hjertelige engagement,

som vil være kernen i samarbejdet med og ledelsen af provster, præster og menighedsråd,

når fremtidens folkekirke skal bygges af levende hænder og bankende hjerter.

Thomas G_edited.jpg

 Thomas Gudbergsen
Sognepræst på Tusenæs og sygehuspræst i Holbæk Sygehus og Psykiatrisygehuset Slagelse.

Jeg stemmer på Ulla som biskop fordi jeg i mit årelange kendskab til Ulla altid har mødt en meget høj grad af menneskelig integritet. Mildhed, ærlighed og hjælpsomhed. Dertil kommer eksempelvis også flid. Det er værdier, som jeg mener er helt afgørende for en gejstlig leder. Det må man have den dybeste respekt for. Oftest fremhæves akademiske meritter og organisatoriske evner og opnåede resultater og positioner. Det mener jeg også Ulla besidder i tilstrækkelig grad. Men hvor man kan

læse sig til og arbejde sig frem til disse ting, så er integriteten, mildheden, ærligheden og menneskeligheden lagret på et langt dybere plan. Det er slidstærkt og det sætter frugt.

Derfor bliver Ulla en god og troværdig biskop.

MarianneMyssen.jpg

Marianne Myssen
Sognepræst Sørbymagle-Kirkerup pastorat, gymnasiepræst og tovholder for
gymnasiepræsterne i Roskilde Stift. 

Med Ulla som biskop for Roskilde Stift får stiftet et engageret og arbejdsomt menneske, der altid vil gå i dybden med de udfordringer og problemstillinger, et stift med mange landsogne kan have.

Ulla er en ildsjæl, som vil arbejde for at værne om det gode, der allerede består i stiftet, samtidig med er hun ikke bange for at være først med nye tanker til kirkens fortsatte liv og vækst. Således kan nævnes arrangementet Kunst og Kirker, som Ulla har været med til at sætte i gang i Slagelse Provsti. Et arrangement som Kunst og Kirker er med til netop at synliggøre vores mange små landkirker i provstiet, i en tid hvor landkirkerne i yderområderne har udfordringer.

Som provst er Ulla god at sparre med, hun er hurtig til at byde ind, hvis man har overvejelser eller tanker, man gerne vil drøfte med hende.

JesperMarbækChristensen.jpg

Jesper Marbæk Christensen
Sognepræst Sct. Povls sogn, Korsør

Ulla er meget dygtig til at skabe kirke på så mange niveauer, har et utroligt drive og en stor professionalisme og smittende engagement, der gør, at man føler, at man er med i noget, man kan være stolt af, fordi det fungerer så godt, man bliver set, hørt, taget alvorligt.

Man kan regne med Ulla, hun har ikke andre dagsordener, end at vi og kirken skal have det godt sammen. Når jeg ser på, hvor mange gode og spændende ting og initiativer, der er sket på de fire år Ulla har været provst, må jeg sige, at jeg mener, at Folkekirken vil være meget godt tjent med Ulla som biskop.

LoneSundgaard.heic

Lone Sundgaard Hansen
 Tidl. provstisekretær for Slagelse provsti

Ulla har i sin tid som provst i Slagelse Provsti formået at skabe en tæt kontakt til provstiets præster og menigheds-råd. Der er ikke ‘langt’ fra provstikontoret og ud til sognene. Ydermere er Ulla god til at skabe tæt dialog til offentlige myndigheder - hvilket gør, at ofte ‘langsomme-lige’ sagsbehandlingstider bliver minimeret.

 

Roskilde Stift vil med Ulla få en dygtig og engageret biskop og Slagelse Provsti vil ‘miste’ en tilsvarende provst.

LisbethHybholt.jpg

Lisbeth Hybholt
Seniorforsker Psykiatrien Region Sjælland

Jeg har samarbejdet med Ulla i et forskningsprojekt der handler om støtte til menne­sker, der har mistet en nærtstående til selvmord. Ulla har udvist omhu, stort enga­gement, samt bidraget med stor viden og erfaring som Ledende beredskabspræst. Derudover har Ulla været eminent til at tage initiativer og udbrede viden fra forskningen, hvilket er essentielt for at nå i mål med projektet. Det har både per­sonligt og fagligt været en fornøjelse at arbejde sammen med Ulla.

BirtheVilhelmsen.jpg

Birthe Vilhelmsen
Formand for Halskov Menighedsråd og
næstformand i Midt og Vestsjællands Di­striktsforening

Ulla Thorbjørn Hansen har været vores provst i 4 ½ år og jeg har været glad for samarbejdet med hende.

Ulla har en bred baggrund og en meget stor rygsæk med sig og forståelse for sognebørn og menighedsråd, som jeg tror hun vil bruge både konstruktivt og samlende også som biskop. Ulla Torbjørn har fingeren på pulsen og har formået at samle menighedsrådene i et samarbejde hen over midten. Vi vil i Slagelse Provsti miste en god provst, men få en engageret og synlig Biskop.

BirgitOSullivan.jpg

Birgit O’Sullivan
Ejer af O’Sullivan Consulting
(Sognepræst 1992-2000 & Erhvervslivet 2000-13)

Folkekirken.dk - her mødte vi hinanden i slut 90’erne.

Ulla repræsenterede Helsingør stift, jeg Roskilde stift.

Vi sad begge i bestyrelsen, og siden har jeg igen og igen oplevet Ullas smittende engagement og arbejdsindsats fra tidlig morgen til midnatstid, tænk Duracell batteri. I får en biskop, der vil arbejde solen sort for stiftet, folkekirken og udbredelsen af kristendom i ord, sang og kunst, men også i tal, jura og samar­bejde med mange interessenter. Ulla vil gøre sit til, at alle ansatte og frivillige, med­lemmer og ikke-medlemmer, vil opleve folkekirken i Roskilde stift som relevant! Som provst er Ulla en attraktiv leder, der er højt til loftet og rammer: struktur & styr på tingene med plads til initiativer og en forundringsparat livsindstil­ling.

TorJohanGrevbo.jpg

Tor Johan S. Grevbo
Tidl. blandt andet rektor for præsters efter- og videreuddannelse, samt professor i praktisk teologi med bredt virke også i Danmark.

Anbefaling fra Norge:

Jeg ble kjent med Ulla Thorbjørn Hansen for flere år siden under et masterkurs ved Københavns teologiske fakultet, der hun viste et fremragende faglig engasjement. Si­den har jeg fulgt hennes pastorale utvikling på ulikt vis.

Ingen biskop har formidable evner som dekker sømløst alt det tjenesten innebærer. De dårligste biskoper er de som likevel innbiller seg det. Med Ulla Thorbjørn Hansen som biskop får man heller ikke alt, men det viktigste, blant annet dette:

En person med bred pastoral erfaring som inspirerer til tjeneste og

fellesskap om­kring troens sentrum og utfoldelse.

En person med enorm arbeidskraft og store organisatoriske evner, kombinert med et oppriktig ønske om å ta tak i saker som melder seg og få dem behandlet og avgjort på en god måte.

En person med personlig utstråling som både er tydelig og inkluderende, nytenkende og konsoliderende, ydmyk og samtidig kallsbevisst – hverken konfliktsky eller kon­fliktsøkende.

En person med bred teologisk og allmenn kunnskap, ikke minst i grensefeltet kir­ke-samfunn, og med evne til å se en sak fra flere sider.

Ulla Thorbjørn Hansen er trygg i kirkens arv og samtidig stadig underveis mot nye

muligheter i et godt og lyttende samarbeid. Hun har også ofte vist seg som en dyktig kirkelig

representant og kommunikator i ulike offentlige fora.

HelleViufHerstedvesterBeskåretjpg.jpg

Helle Viuf
Sognepræst i Tune sogn og Herstedvester sogn, tidligere sognepræst i Antvorskov sogn, Slagelse provsti.

Ulla Torbjørn Hansen har indtil for nyligt været min provst og jeg kender hende som ihærdig, grundig og omhyggelig med alt hvad hun gør. Ulla Torbjørn Hansen har blik for både de store linjer og detaljer med et grundigt indblik i mange forskellige facetter af præstearbejdet.

Ulla Torbjørn Hansen ikke bare siger, at hun vil tage hånd om et ordentligt arbejds­miljø i Folkekirken, jeg har personligt erfaret hendes engagerede indsats. Fra side­linjen har jeg også fulgt hendes arbejde som ledende beredskabspræst og det store arbejde hun her har gjort, som har fået Folkekirken ind som en troværdig og pro­fessionel samarbejdspartner i samfundets håndtering af sorg og krise.

Jeg mener, at Ulla Torbjørn Hansen vil kunne vende kirken meget mere udad i sam­fundet og her give den en betydningsfuld stemme i talen om liv og tro. Ulla vil være et særdeles godt bud på en moderne biskop, der vil være synlig både indad til og udadtil.

HenrikHeeris.jpg

Henrik Heeris
 Selvstændig Organisations- og
Lederudviklingskonsulent for Kirke­ministeriet.

Jeg har kendt og fulgt Ulla i mange år, både som præst og som provst. For mig frem­står Ulla som en meget autentisk og tillidsfuld person, og sammenholdt med et stort mod og en sjælden dedikeret ansvarlighed, balancerer hun fortiden, nu­tiden og fremtiden på en yderst troværdig og samvittighedsfuld måde. Ulla demon­strerer en høj grad af passion og selvdisciplin i sit virke. Hun tager gerne fat om de udfordringer og forandringer Folkekirken står over for. Jeg ser hende som den der 14

målrettet både kan og vil bygge bro over andres grøfter. Ulla er for mig frem­tiden. Hun er fremsynet og visionær, og har med en stærk forankring i teologien, et kæmpe potentiale og et organisationstalent ud over det sædvanlige.

Lenette 07_edited.jpg

Lenette Darling

 Stud.theol. og formand for Sct. Peders menighedsråd i Slagelse.

Med Ulla Thorbjørn Hansen som biskop kan præster, menighedsråd og medarbejdere i Roskilde stift forvente en tydelig, ordentlig og erfaren leder, som samtidig er en dygtig teolog med noget på hjerte og et gennemempatisk menneske. Det har været hendes kendetegn i de år, hun har været præst i Sct. Peders kirke og provst i Slagelse provsti, og hvor jeg har haft fornøjelsen af at lære hende at

kende og arbejde sammen med hende.

Ulla favner bredt både teologisk og menneskeligt. Fordi hun er god til at kommunikere og inspirere andre, vil hun være i stand til at styrke og løfte det fælles arbejde omkring kirke

og kristendom i hele Roskilde Stift.

Ulla er en visionær leder med solid indsigt i økonomi, administration og folkekirkelig struktur, som det kræves for at kunne forvalte bispeembedet i Roskilde.

o_295_anne-mette.faurholdt.jpeg

Anne-Mette Faurholdt

Menighedsrådsmedlem i Glostrup, bosat i Undløse, Sønder­sted sogn, Roskilde Stift.

Som præst er Ulla nærværende og nede på jorden, både til gudstjeneste i hen­de prædikener og i almindelig omgang. Hun har konfirmeret mine tre piger, som alle havde en god oplevelse til konfirmandundervisningen og selve konfirmationen. Senere hjalp hun min ældste datter med at finde materiale til en opgave, og efterføl­gende kom hun til fremlæggelse af opgaven. I det hele taget er hun hjælpsom og opmærksom på hver enkelt.

Da Ulla fik embede ved Roskilde Domkirke var min første tanke: ”Så er jeg nødt til at flytte med, vi kan jo slet ikke undvære Ulla”. Siden når jeg møder Ulla, bliver jeg sta­dig mødt med glæde og genkendelighed. Når man kender Ulla, bliver man ikke glemt. Med sit overblik, engagement og nærvær vil Ulla blive en god biskop.

Stefan 050421 (3).jpg

Stefan Lamhauge Hansen

 Sognepræst og feltpræst

Som tillidsrepræsentant har jeg været vidne til, hvad Ulla mener, når hun gør ’ordentlighed’ til en mærkesag i sin opstilling til bispevalget. Ulla tør som provst tage vigtige sager op, hvor andre måske ville foretrække at tie. Hun lader alle parter komme til orde og er stor nok til at være modtagelig overfor rimelig kritik. Det er egenskaber, som er afgørende, når det kommer til at forbedre folkekirkens arbejdsmiljø, såvel det fysiske som det psykiske.

Ettrup_Boeslunde.jpgBeskåret.jpg

P.E. Ettrup

Menighedsrådsformand Boeslunde sogn

Som stiller for Ulla Thorbjørn forventer jeg som menighedsrådsformand for et landsogn, et sundt arbejdsmiljø for både kirkens ansatte og menighedsråd med mulighed for den nødvendige uddannelse på alle trin samt et virke for mindre administration og mere diakoni.

Afgørelsen12maj2022.jpgAnneGroHansen.jpg

Anne-Gro Hansen 

Diakon og menighedsrådsmedlem Sct. Peders sogn

Som menighedsrådsmedlem i Slagelse provsti har jeg  samarbejdet med Ulla Thorbjørn Hansen gennem 5 år. Det er et inspirerende og dermed berigende samarbejde. Ulla arbejder hårdt, redeligt og tydeligt, hun er lyttende og sjælesorgens kirke er ikke bare et begreb, det er Ullas måde at arbejde på og være sammen med mennesker på. Det er uanset om det er i et bysogn eller i et landsogn. Der hvor hun er sognepræst er der både et landsogn og et bysogn at være præst for og sammen med.   

 

Ulla har mange års erfaring med sig, erfaringer som hun dygtigt omsætter i praksis i alle store og små opgaver. I Slagelse provsti har vi gentagne gange nydt godt af  Ullas teologiske viden, som hun dygtigt deler ud af  ved gudstjenester, møder, samarbejde med menighedsråd, samarbejde om økonomiske spørgsmål, samarbejde med kommune og kommunale organisationer. Ulla er en medvandrer med en meget stærk rygrad, en sund indstilling til livet, og hun er tydelig om sit kristne livssyn.

 

Ulla betyder meget for diakonien i Slagelse provsti. Lige fra dag et som provst tog hun aktivt del i diakonale opgaver også med hendes gode lederegenskaber. Det er kendetegnende, at Ulla ikke først skal ”løbes i gang”, hun er i gang med det samme samtidig med, at hun har øje for det gode arbejdsmiljø for både ansatte og frivillige i folkekirken.

 

Jeg bliver gang på gang glædeligt overrasket over Ullas engagement og hendes evne til at være der, hvor hun skal være: hvor der er brug for en præst, en provst en biskop  - en medvandrer.

På Himmelske Dage kom hun og var nærværende til stede i Diakonikirken, som er en åben kirken uden kirketag. Ulla blev våd og frøs sammen med os andre, der havde vagten i kirken. Sådan har jeg oplevet Ulla utallige gange: At hun kommer og vandrer med ligeværdigt, men også med en tydelighed, når der er brug for at provsten træder i karakter.

 

Med Ulla får vi en engageret, synlig og meget erfaren biskop. 

Ulla er meget klar til at være biskop i Roskilde Stift fra dag et.

ThomasFeddersen_VorFrueVinninge.jpg

Thomas Feddersen

 Sognepræst i Vor Frue-Vindinge pastorat

Efter moden overvejelse springer jeg også ud som "bispevælger": 

Jeg er optimist, for begge bispekandidater kan vist blive en god biskop for Roskilde Stift. Og jeg har længe været i tvivl, men er nu nået frem til, at jeg stemmer på Ulla Thorbjørn Hansen. 

Der er selvfølgelig en masse helt grundlæggende ting, som at Ulla er et ordentligt menneske, som er på plads, ellers ville jeg slet ikke skrive det her. Men derudover er der særligt to forhold, jeg vil pege på, som får mig til at anbefale Ulla: 

1. Jeg har mødt meget få mennesker, som kan knokle så meget, som Ulla kan. Der er flere, som har betvivlet, at Ulla vil skabe den store fornyelse. Det er da muligt, jeg er ikke sikker. Men jeg er overbevist om, at når den daglige malstrøm af administrativt arbejde er overstået, vil Ulla stadig have energi til at bære den fornyelse, som vokser nedefra, frem. 

2. Arbejdsmiljø er et vigtigt tema i folkekirken, hvor konflikter bliver undgået, fortiet, og der bliver lagt låg på. Der er også masser af andre historier at fortælle, men "Bryd tavsheden" er sådan set et rimeligt krav. Som jeg kender Ulla, kan Ulla ikke kun undgå konflikter, men, hvis det er nødvendigt, også gå ind i en konflikt og tackle en konflikt med ordentligheden i behold. Det tror jeg, at stiftet og arbejdsmiljøet kan have godt af. 

Så jeg stemmer på Ulla.

Lasse Harkjær

Oberst, tidligere chef for Livgarden, menighedsrådsmedlem i Garnisons sogns menighedsråd.

Ulla er et tænkende, samarbejdende og handlende menneske. Da jeg var chef for Livgarden havde jeg et tæt samarbejde med Ulla som var en af vores feltpræster. Det var i årene med mange faldne, og dermed en tid hvor der var behov for både handling og stor empati, som Ulla besidder. I disse nye tider var Ulla en stærk støtte i udviklingen af et nyt paradigme og samtidigt var hun en uvurderlig støtte for mange pårørende - men også til chefen. Hun har min fulde støtte i ønsket om at blive biskop.

Jens Arendt

Emeritus domprovst, Roskilde Domkirke

Ulla er et ordentligt menneske. Roskilde Domkirke er formodentlig Danmarks største kirkelige arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor der også kan opstå gnidninger. Men Ulla kan altid foreslå en fornuftig løsning. Hun er et menneske, som overhovedet ikke er intrigant. Hun kan også sige tingene, som de er uden at fornærme nogen. Hun har naturlige lederegenskaber. Hun har sans for organisation og for at gøre tingene på en smidig måde. Når hun siger noget eller foreslår en løsning, tænker andre, at der må være noget om det. Hun er meget samvittighedsfuld på alle områder, også når det drejer sig om hendes prædikener og det teologiske ar­bejde. Ulla er en god kollega.

bottom of page