top of page
Search
  • Writer's pictureUlla Thorbjoern Hansen

Forkyndelse, præstens arbejde og biskoppens tilsyn

Updated: Mar 15, 2022

I forbindelse med bispevalget i Helsingør blev denne video til.


65 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page