Ulla Thorbjørn Hansen

Kandidat til bispevalget i Helsingør Stift

Det siger andre om provst Ulla Thorbjørn:

"Jeg har i 20 år kendt Ulla som en meget arbejdsom, reflekterende kollega og et skønt, levende engageret menneske. Der er så meget arbejdskraft i hende. Ulla er drevet af et indre kald, også nu hvor hun har stillet sig til rådighed ved bispevalget. Hun vil blive en fantastisk biskop."

Sognepræst Eva Borbye Pedersen, Christianskirken, Lyngby

 

"Ulla er et ordentligt menneske. Roskilde Domkirke er formodentlig Danmarks største kirkelige arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor der også kan opstå gnidninger. Men Ulla kan altid foreslå en fornuftig løsning. Hun er et menneske, som overhovedet ikke er intrigant. Hun kan også sige tingene, som de er uden at fornærme nogen. Hun har naturlige lederegenskaber. Hun har sans for organisation og for at gøre tingene på en smidig måde. Når hun siger noget eller foreslår en løsning, tænker andre, at der må være noget om det. Hun er meget samvittighedsfuld på alle områder, også når det drejer sig om hendes prædikener og det teologiske arbejde. Ulla er en god kollega."

Emeritus domprovst Jens Arendt, Roskilde Domkirke

"Ulla Thorbjørn Hansen har indtil for nyligt været min provst og jeg kender hende som ihærdig, grundig og omhyggelig med alt hvad hun gør. Ulla Torbjørn Hansen har blik for både de store linjer og detaljer med et grundigt indblik i mange forskellige facetter af præstearbejdet. 

Ulla Torbjørn Hansen ikke bare siger, at hun vil tage hånd om et ordentligt arbejdsmiljø i Folkekirken, jeg har personligt erfaret hendes engagerede indsats. Fra sidelinjen har jeg også fulgt hendes arbejde som ledende beredskabspræst og det store arbejde hun her har gjort, som har fået Folkekirken ind som en troværdig og professionel samarbejdspartner i samfundets håndtering af sorg og krise. 

Jeg mener, at Ulla Torbjørn Hansen vil kunne vende kirken meget mere udad i samfundet og her give den en betydningsfuld stemme i talen om liv og tro. Ulla vil være et særdeles godt bud på en moderne biskop, der vil være synlig både indad til og udadtil."

Helle Viuf, Sognepræst i Herstedvester 

 

"Folkekirken.dk - her mødte vi hinanden i slut 90’erne. Ulla repræsenterede Helsingør stift, jeg Roskilde stift. Vi sad begge i bestyrelsen, og siden har jeg igen og igen oplevet Ullas smittende engagement og arbejdsindsats fra tidlig morgen til midnatstid, tænk Duracell batteri. I får en biskop, der vil arbejde solen sort for stiftet, folkekirken og udbredelsen af kristendom i ord, sang og kunst, men også i tal, jura og samarbejde med mange interessenter. Ulla vil gøre sit til, at alle ansatte og frivillige, medlemmer og ikke-medlemmer, vil opleve folkekirken i Helsingør stift som relevant! Som provst er Ulla en attraktiv leder. Det oplevede jeg i august. Her skulle vi finde nok en medarbejder til provstikontoret. Flere af topkandidaterne var indstillet på at pendle 100 km for at være en del af teamet. Faktisk trak enkelte sig, for hvad nu hvis hun blev biskop? Det scenarie ville de ikke risikere. Ansøgerfeltet var altså stærkere end normalt, fordi der i Slagelse er en provst, mange gerne vil arbejde for. Hvorfor? Fordi der er højt til loftet og rammer: struktur & styr på tingene med plads til initiativer og en forundringsparat livsindstilling."

Birgit O’Sullivan, ejer af O’Sullivan Consulting (Sognepræst 1992-2000 & Erhvervslivet 2000-13)

 

"Jeg opfordrer til at stemme på Ulla Thorbjørn, fordi jeg oplever Ulla som et vidende, meget varmt og kompetent menneske. Ulla har en lang erfaring fra mange grene af det kirkelige liv, og hun gennemførte en bankuddannelse, inden hun blev cand.theol. i 1996, og det er også en styrke i et bispeembede. Jeg vil varmt anbefale at gå ind på www.ullathorbjoern.dk og på denne måde få Ulla hjem i stuen og høre, hvor nærværende Ulla taler til dig og mig om blandt andet dåb, forkyndelse, kirkegården, arbejdsmiljø og sjælesorg. Der er i alt 11 korte videoer, hvor Ulla kommer vidt omkring."  

Sigrid Duus, menighedsrådsmedlem i Frederiksværk - Vinderød Sogn 

 

 

"Som præst er Ulla nærværende og nede på jorden, både til gudstjeneste i hende prædikener og i almindelig omgang. Hun har konfirmeret mine tre piger, som alle havde en god oplevelse til konfirmandundervisningen og selve konfirmationen. Senere hjalp hun min ældste datter med at finde materiale til en opgave, og efterfølgende kom hun til fremlæggelse af opgaven. I det hele taget er hun hjælpsom og opmærksom på hver enkelt. 

Da Ulla fik embede ved Roskilde Domkirke var min første tanke: ”Så er jeg nødt til at flytte med, vi kan jo slet ikke undvære Ulla”. Siden når jeg møder Ulla, bliver jeg stadig mødt med glæde og genkendelighed. Når man kender Ulla, bliver man ikke glemt. Med sit overblik, engagement og nærvær vil Ulla blive en god biskop."

Anne-Mette Faurholdt, menighedsrådsmedlem i Glostrup 

"Jeg traf Ulla Thorbjørn, da hun kom hjem fra Australien som nybagt cand. teol. og fik et halvt års fuldtidspraktik i Birkerød sogn, idet Pastoralseminariet havde overtegnet holdet og måtte ændre arbejdsform.  Det blev en meget god oplevelse og i stedet for en forventet ekstra arbejdsbyrde en stor hjælp.  Hvorfor? I kraft af Ullas engagement og mange talenter kombineret med en formidabel energi - alt sammen præget af humør og arbejdsglæde…Siden har jeg fulgt hendes vej videre og på den baggrund: mangfoldigt sognearbejde, redaktion af stiftsblad, engagement i i feltpræsteordningen og beredskabet  (incl en glimrende bog om at overbringe familierne budskab om død) er jeg overbevist om, at det store stift i hende vil få en biskop, der vil kunne magte rigtig meget og evne at inspirere."

Pastor emeritus Niels-Jørgen Jørgensen, tidl. sognepræst Birkerød pastorat i 20 år

 

"Jeg har kendt og fulgt Ulla i mange år, både som præst og som provst. For mig fremstår Ulla som en meget autentisk og tillidsfuld person, og sammenholdt med et stort mod og en sjælden dedikeret ansvarlighed, balancerer hun fortiden, nutiden og fremtiden på en yderst troværdig og samvittighedsfuld måde. Ulla demonstrerer en høj grad af passion og selvdisciplin i sit virke. Hun tager gerne fat om de udfordringer og forandringer Folkekirken står over for. Jeg ser hende som den der målrettet både kan og vil bygge bro over andres grøfter. Ulla er for mig fremtiden. Hun er fremsynet og visionær, og har med en stærk forankring i teologien, et kæmpe potentiale og et organisationstalent ud over det sædvanlige."

Henrik Heeris, selvstændig Organisations- og Lederudviklingskonsulent for Kirkeministeriet 

 

"Som feltpræst var Ulla flere gange med ved overbringelse af budskabet om en soldats død. Hendes evne til at være der for familiernes medlemmer i budskabets øjeblik og støtte dem videre gennem chokket, krisen og ind i et nyt liv uden det fysiske nærvær af den elskede men mistede søn var rigtig god, så god at familierne stadig år efter har en tryg tilknytning til feltpræsten, der bragte den rette trøst i nødens stund. Som psykolog ved jeg, at det langt fra er alle mennesker, der har så god en evne til at møde den lamslåede i nuet og give den nødvendige og mulige støtte, som hjælper personen gennem nuets smerte. Det er ikke alle, der som Ulla kan rumme familierne gennem deres tid til heling. Ulla kan knytte mennesker til sig, og være der for dem med forståelige ord fra kirkens skatkammer."

Claus Fosbæk, kontaktofficer ved Den Kongelige Livgarde, nu psykolog i egen praksis i Blovstrød 

 

"Ulla har i sin tid som provst i Slagelse Provsti, formået at skabe en tæt kontakt til provstiets præster og menighedsråd. Der er ikke ‘langt’ fra provstikontoret og ud til sognene. Ydermere er Ulla god til at skabe tæt dialog til offentlige myndigheder - hvilket gør, at ofte ‘langsommelige’ sagsbehandlingstider bliver minimeret. Helsingør Stift vil med Ulla få en dygtig og engageret Biskop - og Slagelse Provsti vil ‘miste’ en tilsvarende provst." 

Lone Sundgaard Hansen, provstisekretær for Slagelse provsti

"Med sine alsidige og relevante erfaringer som præst og leder ser jeg Ulla Thorbjørn som den oplagte biskop i Helsingør Stift.

Jeg lærte Ulla at kende mens hun var sognepræst i Glostrup og tillidsrepræsentant for præsterne der. Jeg kender hende som en meget engageret og initiativrig præst, som lægger stor energi i sit arbejde.

I forskellige sammenhænge har jeg oplevet Ulla som en dygtig prædikant og teolog, og hendes alsidige virke viser hendes levende optagethed af at formidle kristendommen til alle, - også til dem, der ikke uden videre selv opsøger kirken.

Ulla har en meget bred ledelseserfaring fra sit arbejde som provst, præst, ledende beredskabspræst m.v. og hun er kendt blandt menighedsrådsmedlemmer og præster som en dygtig og afholdt leder, som varetager de administrative opgaver med stor professionalisme. Ydermere har hun en ”ekstra” kvalifikation som tidligere bankuddannet. 

Hun har vist, at hun evner at gøre kirken relevant ved at knytte forbindelse mellem kirken og andre institutioner eller særlige grupper i samfundet. Blandt andet har hun været med i en referencegruppe for selvmordsforskning og senest hun har også etableret et samarbejde mellem kirken og den lokale turistforening om et projekt med Kunst og Kirke.

Ulla har ofte udnyttet sine gode evner til at samarbejde, såvel i som udenfor folkekirken. Hun har været med i redaktion af Helsingør Stiftsblad, og var engageret i arbejdet i distriktsforeningen. Som feltpræst har hun været til Kosovo og Afghanistan og har siden skrevet en master i Sjælesorg, ledelse og krisehåndtering, ligesom hun har skrevet en bog om dødsbud ved pludselige dødsfald

Jeg håber og ser frem til at det bliver Ulla Thorbjørn, som bliver valgt. Det gør jeg også fordi jeg er overbevist om, at hun har forståelse for de helt særlige udfordringer, som sognene på Vestegnen står overfor."

Sognepræst Britta Raakjær Vind, Fløng kirke

fotoUTH_sml.jpg

"Ulla er meget dygtig til at skabe kirke på så mange niveauer, har et utroligt drive og en stor professionalisme og smittende engagement, der gør, at man føler, at man er med i noget, man kan være stolt af, fordi det fungerer så godt, man bliver set, hørt, taget alvorligt. Man kan regne med Ulla, hun har ikke andre dagsordener, end at vi og kirken skal have det godt sammen. Når jeg ser på, hvor mange gode og spændende ting og initiativer, der er sket på de tre år Ulla har været provst, må jeg sige, at jeg mener, at Folkekirken vil være meget godt tjent med Ulla som biskop."
Sognepræst Jesper Marbæk Christensen, Sct. Povls sogn, Slagelse provsti

 

"Som præst på Vestegnen lærte jeg Ulla at kende, da hun var præst i Glostrup Sogn. Ulla har de menneskelige kvaliteter, som er vigtige for en biskop…at kunne rumme Stiftets forskelligheder og mangfoldigheder i respekt for den enkeltes ståsted. Hun har et bredt kendskab til det folkekirkelige liv og som biskop vil hun have et vågent blik for præsters, medarbejderes og menighedsråds trivsel, som er så vigtig for folkekirkens virke i samfundet. Jeg er overbevist om, at Ulla med sit drive og engagement som biskop vil kunne nå uden for kirkens snævre rum og blandt yngre familier møde dem med et forståeligt og præcist sprog. Hun vil på alle måder være et kæmpe aktiv i bestræbelsen på at gøre folkekirken relevant."

Frede Jørgensen, sognepræst i Brøndbyvester sogn i 37 år, p.t. vikarpræst i Måløv sogn

 

"Jeg har samarbejdet med Ulla i et forskningsprojekt der handler om støtte til mennesker, der har mistet en nærtstående til selvmord. Ulla har udvist omhu, stort engagement, samt bidraget med stor viden og erfaring som Ledende beredskabspræst. Derudover har Ulla været eminent til at tage initiativer og udbrede viden fra forskningen, hvilket er essentielt for at nå i mål med projektet. Det har både personligt og fagligt været en fornøjelse at arbejde sammen med Ulla."

Lisbeth Hybholt, Seniorforsker Psykiatrien Region Sjælland 

 

Anbefaling fra Norge: 

"Jeg ble kjent med Ulla Thorbjørn Hansen for flere år siden under et masterkurs ved Københavns teologiske fakultet, der hun viste et fremragende faglig engasjement. Siden har jeg fulgt hennes pastorale utvikling på ulikt vis.

 

Ingen biskop har formidable evner som dekker sømløst alt det tjenesten innebærer. De dårligste biskoper er de som likevel innbiller seg det. Med Ulla Thorbjørn Hansen som biskop får man heller ikke alt, men det viktigste, blant annet dette: 

- En person med bred pastoral erfaring som inspirerer til tjeneste og fellesskap omkring troens sentrum og utfoldelse. 

- En person med enorm arbeidskraft og store organisatoriske evner, kombinert med et oppriktig ønske om å ta tak i saker som melder seg og få dem behandlet og avgjort på en god måte. 

- En person med personlig utstråling som både er tydelig og inkluderende, nytenkende og konsoliderende, ydmyk og samtidig kallsbevisst – hverken konfliktsky eller konfliktsøkende. 

- En person med bred teologisk og allmenn kunnskap, ikke minst i grensefeltet kirke-samfunn, og med evne til å se en sak fra flere sider. 

 

Ulla Thorbjørn Hansen er trygg i kirkens arv og samtidig stadig underveis mot nye muligheter i et godt og lyttende samarbeid. Hun har også ofte vist seg som en dyktig kirkelig representant og kommunikator i ulike offentlige fora." 

Tor Johan S. Grevbo, rektor for presters etter- og videreutdannelse, samt professor em. i praktisk teologi med bredt virke også i Danmark

Jeg støtter Ulla Thorbjørn Hansen som ny biskop. Folkekirken har glæde og inspiration af en biskop med teologi på højt niveau. Men stiftet har også for en biskop, der med indre ro håndterer uforudsigelighed elegant. Spændingsfeltet mellem besværligt menighedsrådsdemokrati, myndighedseksperter og det særlige præsteembedes nøglefunktion kalder på moden og lyttende ledelseserfaring og en bundsolid teologi. 

Sognepræst Carsten Mulnæs, Lillerød pastorat

”Ulla er et tænkende, samarbejdende og handlende menneske. Da jeg var chef for Livgarden havde jeg et tæt samarbejde med Ulla som var en af vores feltpræster. Det var i årene med mange faldne, og dermed en tid hvor der var behov for både handling og stor empati, som Ulla besidder. I disse nye tider var Ulla en stærk støtte i udviklingen af et nyt paradigme og samtidigt var hun en uvurderlig støtte for mange pårørende - men også til chefen. Hun har min fulde støtte i ønsket om at blive biskop”. 

Lasse Harkjær, oberst, chef for Dronningens Adjudantstab

”Det sidste halve år har jeg haft fornøjelsen at samarbejde med Ulla i forbindelse med hendes opstilling til bispeembedet i Helsingør. Det var for mig vigtig at få en seriøs efterfølger til Lise-Lotte Rebel, som med sin teologiske viden har været en markant stemme blandt bisperne – hvor andre har haft mere travlt med at profilere politiske standpunkter. 

Ved at se på Ullas erfaring, som dækker rigtig mange af de områder, en biskop bør have kendskab til, og hendes mange gode og spændende initiativer både som præst og provst, er jeg blevet mere og mere overbevist om, at vi her har den helt rigtige personlighed til bispesædet heroppe

Som historiker var det spændende at se Ulla i DRs serie ”Min Fars Krig” i en samtale med Dorthe Røsselll om Dorthe og hendes fars skæbne under 2. Verdenskrig – en samtale, som var langt længere end det korte klip i TV-udsendelsen. Og som gymnasielærer glæder jeg mig over det uhyre spændende initiativ, Ulla har taget med hensyn til samarbejdet med gymnasiepræsterne omkring katastrofeberedskab. Der er ingen tvivl om, at Ulla vil blive en særdeles synlig biskop her i Danmarks største stift.”

Otto Rühl, lektor på Helsingør Gymnasium, formand for menighedsrådet i Sthens Sogn, Helsingør

”Jeg har arbejdet sammen med Ulla om Helsingør Stiftsblad i alle de år, hvor Ulla var redaktør. Jeg var hendes korrekturlæser.

og sad med ved redaktionsmøderne. Hun var nem at samarbejde med og tog godt imod mine rettelser. Med en gruppe fra Herlev besøgte vi Slagelse for 2 år siden og havde Ulla som vores gode guide.

Ulla har lederevner og er åben og nem at tale med.  Hun har sans for vores kirkes lange tradition, og hun har også vilje til at

tænke nyt. Og så er hun regnskabskyndig. Hendes bog ”Dødsbud” er nyttig læsning. Hun har mod, og hun giver ikke op over for vanskeligheder. 

Ulla vil være en god biskop.”

Kirsten Diemer, pastor emeritus, tidligere sognepræst i Ølstykke sogn i 35 år